Bättre vård

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Det är sköldkörtelförbundets motto. Vi upplever att sköldkörtelkunskapen i vården har stora brister, vilket leder till undermålig behandling och att många lider i onödan av sin sjukdom.

Alternativ till Levaxin

Levaxin är den standardmedicinering som ges till patienter med hypotyreos. Medicinen består av hormonet T4. Men Levaxin hjälper långt ifrån alla till en symptomfri vardag. Det är vanligt att man fortfarande är trött, deprimerad och kall i kroppen – även på högre doser. Det finns också de som får symptom på hypertyreos med hjärtklappning och “hjärtat i halsgropen”. Det kan därför vara bra att veta att det finns alternativ. Om man inte mår bra på Levaxin (T4) kan man pröva Euthyrox (T4), en kombinationsbehandling med Liothyronin (hormonet T3) eller naturligt sköldkörtelhormon (innehåller både T4 och T3).

Läkemedel mot låg ämnesomsättning samt kombinationsbehandling – pdf att skriva ut

Om klagomål inom vård och omsorg

Enskilda personer, exempelvis patienter eller anhöriga, kan enligt patientsäkerhetslagen lämna klagomål på såväl verksamhet som personal inom sjukvården till IVO. Samtliga klagomål registreras centralt hos IVO. Ärendet utreds sedan på den tillsynsavdelning som ansvarar för tillsynen i den aktuella regionen.​

Har du blivit illa behandlad, felbehandlad eller inte fått ett bra bemötande? Här kan du göra en anmälan.

Rapportera biverkningar av medicin

Du kan rapportera upplevda biverkningar av din medicin själv. Om du t ex upplever att du inte får symtomlindring av sköldkörtelmedicinen trots välinställd dos enligt TSH-prov. Läs mer här om hur du gör för att anmäla biverkningar.