Kombinationsbehandling med T3

Vanligtvis förskrivs endast läkemedel med hormonet T4 (Levaxin eller Euthyrox) till patienter med hypotyreos, vilket kallas för monobehandling. Kombinationsbehandling betyder att man medicinerar med både T4 och det mer aktiva hormonet T3. Om du endast tar T4 och fortfarande har symtom, kan du diskutera med din läkare och be om att få prova kombinationsbehandling med T3 – och därmed få en mer individanpassad vård.

Liothyronin

T3 säljs under varumärket Liothyronin. Det kan skrivas ut av vilken läkare som helst med förskrivningsrätt. Tabletterna finns endast i dosen 20 mcg, vilket kan vara för mycket att börja med. Oftast kan man starta med en fjärdedels tablett under en tid, för att sedan långsamt höja. Om man får för mycket T3 i kroppen kan man redan samma dag reagera med hyperaktivitet, oro, irritabilitet, darrighet, svettningar, feber, hjärtrusning, diarré, sömnsvårigheter, huvudvärk och kräkningar. Ibland kan man behöva justera ner dosen T4 när man börjar med T3. För en dagbok över ditt mående, så hittar du snart rätt dos.

Bevis i forskningen

Det är anmärkningsvärt att vården fortsätter att ifrågasätta patienternas önskan att få annan behandling än med Levaxin med det forskningsunderlag som finns. Det är vår förhoppning att vårdinstanser i Sverige inom snar framtid tar sitt ansvar och anammar den evidens som rådande forskning framför. Det saknas nämligen evidens för att T4 skulle vara bättre för patienten än kombinationsbehandling med T3. Det finns flera studier som visar att T4+T3-behandling är likvärdig för majoriteten av patienter med T4-behandling och där forskare på icke-evidensbaserade grunder därför drar slutsatsen att T4-behandling ska rekommenderas. Man kan lika gärna säga att T4+T3- behandling ska användas tills det att T4 visat sig vara bättre, något som aldrig gjorts. Läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon, NDT, har använts historiskt och används fortfarande – det är en form av kombinationsbehandling med T4+T3 som är mer beprövad än enbart T4.

Läs mer om behandling med T3 i pdf:en Behandlingsalternativ vid hypotyreos.