Förbundet

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets verksamhet. Hypotyreos är den största sjukdomsgruppen med 440 000 diagnostiserade patienter i Sverige.

Om oss

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och den enda som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821). Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet. Med hjälp av regionala och lokala föreningar kan vi på ett ännu effektivare sätt arbeta för individanpassad sköldkörtelvård som bygger på aktuell kunskap. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom. Vi har sedan 2014 knutit nya kontakter med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolagintresseorganisationer, i och utanför Sverige, för att skapa ett organiserat samarbete på bred front. Förbundet har drygt 4000 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar trefaldigats.

Otillräcklig kunskap – otillräcklig vård

Vi upplever att vården sviker sköldkörtelpatienter, som friskförklaras när blodproven ser bra ut trots att symtomen kvarstår. Många är de som berättar att de bemöts som en “gnällig hypokondriker”, med symtom som anses ”sitta i huvudet”. Andra får diagnoser som depression, utmattningssyndrom eller smärtsyndrom – kanske på felaktiga grunder då man istället borde ha provat att i första hand individanpassa sköldkörtelbehandlingen. Kunskapsbristen är stor på sina håll. Där vill vi göra skillnad!

Vårt arbete

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi skapar möten för berörda, där vi själva hjälper varandra till ett friskare liv genom erfarenhetsutbyte. Vi sprider kunskap, skriver debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen. Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer gör vi vårt allra bästa i att påverka vården till det bättre.

Vi uppmuntrar patienter att be sin läkare om alternativ till standardmedicineringen om symtomen kvarstår. Ett mål vi arbetar för är etablerandet av ett kompetenscentrum för sköldkörtelsjukdom med specialistmottagning, där det samtidigt bedrivs forskning – ett sådant centrum behövs! Och idag (september 2017) har vi kommit en bra bit på vägen med detta mål.

Ta del av Sköldkörtelförbundets intressepolitiska program