Förbundet

Ökad kunskap, bättre vård, friskare liv för sköldkörtelsjuka – det är Sköldkörtelförbundets motto. Vi arbetar för patienter med alla sköldkörtelsjukdomar och anhöriga till dessa. Hypotyreos är den allra största sjukdomsgruppen med över 440 000 diagnostiserade patienter i Sverige.

Om oss

Sköldkörtelförbundet är Sveriges enda organisation som arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821). Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet. Förbundet har drygt 3 500 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets verksamhet.

Otillräcklig kunskap – otillräcklig vård

Vi upplever tyvärr att vården sviker en stor andel patienter, som friskförklaras när blodproven ser bra ut trots att symptomen kvarstår. Många upplever att de bemöts som en “gnällig hypokondriker” med symtom som anses vara inbillning. Andra får diagnosen utmattningsdepression och medicineras med SSRI istället för att sjukdomsbilden och grundproblemet utreds holistiskt. Kunskapsbristen är stor. Där vill vi göra skillnad!

Vårt arbete

Sköldkörtelförbundet arbetar för att sprida kunskap för att förbättra vårdkontakt, diagnostik och behandling. Vi skapar möten för berörda, där vi själva hjälper varandra till ett friskare liv genom erfarenhetsutbyte. Vi diskuterar ny forskning, träffar politiker och skriver debattartiklar, har föreläsningar och deltar på mässor. Vi sprider kunskap för att förbättra vården och uppmuntrar patienter att be sin läkare om alternativ till standardmedicineringen om symptomen kvarstår. En av de idéer som vi arbetar för är en specialmottagning med stor kunskap inom sköldkörtelsjukdomar – den behövs!