Förbundets viktiga kontakter under Almedalsveckan

Sköldkörtelförbundets ordförande Anders Palm var på plats under Almedalsveckan och tog då en rad viktiga kontakter. De personer han sökte upp och fantastiskt nog lyckades få en pratstund med – och då framförde förbundets budskap om illa fungerande vård för personer med sköldkörtelsjukdom, samt brist på nationell uppföljning och strategi för denna patientgrupp – är följande:

  • Stefan Lindgren, ordförande för Svenska Läkaresällskapet, SLS.
  • Anna-Greta Brodin, sektionschef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  • Lars-Torsten Larsson, chef för avdelningen för Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård vid Socialstyrelsen.
  • Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen och idag ansvarig för regeringens utredning som syftar till att stärka patientsäkerhetsfrågorna i den icke-etablerade vården (alternativ- och komplementärmedicin) och för att öka kontakterna mellan den etablerade och icke-etablerade vården. Kjell Asplund är också ordförande för SBU:s vetenskapliga råd och Statens medicinsk-etiska råd.
  • Nina Rehnqvist, tidigare chef för Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, SBU, och sedan ordförande för SBU:s utvärderingsnämnd (tom maj 2017).

SLS hänvisar till Svenska Endokrinologföreningen. SKL hänvisar till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen hänvisar till SKL, till regeringen, och till SBU. Anders har fortsatt kommunikationen med de båda personerna vid Socialstyrelsen, särskilt Kjell Asplund, samt med SBU. Förbundet har skickat in en formell förfrågan till SBU kring en utvärdering av sköldkörtelvården. Svaret vi fått från SBU är att de nu ska utreda huruvida de ska utföra en sådan vetenskaplig utvärdering.

En vetenskaplig utvärdering från SBU innefattar en systematisk översikt av befintliga studier på området, hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Här kan ni se vilka sådana rapporter SBU publicerat under 2016: Utvärderingar från SBU 2016

Spännande fortsättning följer!

Dela gärna detta inlägg på Facebook, klicka på ikonen till vänster under denna text, och uppmana dina vänner att bli medlemmar eller anhörigmedlemmar om de själva inte är drabbade!