Hypotyreos – fakta

Hypotyreos betyder underfunktion i sköldkörteln. Kroppen går på lågvarv. Över 400 000 svenskar behandlas för hypotyreos, och sannolikt är mörkertalet stort. Hypotyreos kan bero på flera saker.

Autoimmunitet

I Sverige och västvärlden anses de flesta fallen av hypotyreos orsakas av autoimmun sjukdom som ofta kallas Hashimotos. En autoimmun sjukdom är när immunförsvaret inte fungerar som det ska och börjar attackera kroppens organ som om de inte hörde till kroppen. När immunförsvaret attackerar sköldkörteln förstörs denna och kan inte fungera optimalt. Det är ofta ärfligt. Autoimmun hypotyreos gör ibland att sköldkörteln förstoras (Hashimoto’s thyreoidit) för att sedan skrumpna ihop (atrofi). Ibland verkar sköldkörteln skrumpna ihop (Ord’s thyreoidit) utan att ha gått igenom förstorats först – forskarna är osäkra på hur det hänger ihop.

Jodbrist

Sköldkörtelhormon-molekylerna består till stor del av jod, och sköldkörteln kan därför inte jobba som den ska utan jod. Jodbrist gör att sköldkörteln förstoras och i extremfall får man en boll-formad utväxt på halsen. Jodbrist anses vara den största orsaken om man tittar på alla fall i världen, men inte i västvärlden.

Effekt av medicinsk behandling

Sköldkörteln kan också ha förstörts genom vissa mediciner eller medicinska ingrepp som t.ex operation för att behandla sköldkörtelcancer eller hypertyreos (för mycket sköldkörtelhormon), eller radiojodbehandling mot hypertyreos.

Fel i hormonsystemet

Förutom ovan beskrivna orsaker som gör att sköldkörteln inte fungerar (”primär hypotyreos”) så kan saker gå fel varsomhelst i det komplicerade sköldkörtelhormonsystemet. Hypofysen kan missa att skicka ut TSH (”sekundär hypotyreos”) eller hypothalamus kan missa att skicka ut hormonet TRH (”tertiär hypotyreos”) till hypofysen. Kroppens celler kan ha defekter – ibland ärftliga – som gör att man inte kan ta upp sköldkörtelhormon så bra som man borde (”sköldkörtelhormonresistens”) eller defekter på receptorerna som tar upp TSH hormonet.