Sköldkörtelföreningen uppvaktar landstingsråd Jessica Rydell

Stort tack till Jessica Rydell, Landstingsråd Kalmar för att du tog emot oss i SKLs lokaler i Stockholm.

Vi är oerhört tacksamma för att du verkligen lyssnade på oss och förstod mångas situation och vårt mål för ökad kunskap, bättre vård och ett kunskapscentrum.

Tack för att du för detta vidare och lyfter en sjukdom som felaktigt anses lättbehandlat där ojämlikheten är mycket stor.

Bara att du säger att ett kunskapscentrum verkar rimligt ger hos hopp om ljusare framtid.

På bilden ses landstingsråd Jessica Rydell och Sköldkörtelföreningens ordförande Nadja Öström.