2018 blev vi 23 procent fler medlemmar!

Under 2018 växte Sköldkörtelförbundet så att det knakade, när medlemsantalet ökade med 23 procent. Jätteroligt tycker vi!

Den 31 december 2018 var vi 5656 medlemmar, att jämföra med 1 januari 2018 när antalet var 4609 – det vill säga att vi blivit 1047 personer flera. Varmt välkomna alla nya och tack till alla som bidrar med att sprida information om att SKÖF finns!

Nyhet – familjemedlemskap!

Nytt för 2019 är möjligheten att lägga till familjemedlem(mar) för 100 kr. Familjemedlemskap tecknas i Bli medlem-formuläret, i steget efter att du själv tecknat medlemskap. Om du redan är medlem loggar du istället in på Min sida.

Familjemedlem har samma rättigheter och förmåner som huvudmedlem, de har rösträtt och får utskick från SKÖF till sin registrerade e-postadress – och ju fler medlemmar förbundet har desto starkare blir vår röst!

Familjemedlemskap är alltid kopplat till och administreras av huvudmedlem (registreras på huvudmedlems postadress och faktureras till huvudmedlem). Som familjemedlem räknas person som tillhör samma familj men det finns inget krav på att man bor på samma adress.