Antalet sköldkörtelsjuka blir bara fler och fler

År 2017 var det 467 921 personer som medicinerade med läkemedel för sköldkörtelsjukdom, enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik. Det är en ökning med 3 procent från 2016. 458 260 personer medicinerade med sköldkörtelhormon för hypotyreos, och 9661 personer medicinerade med tyreostatika för hypertyreos.

Bilden ovan visar utvecklingen av läkemedelsbehandling vid hypotyreos de senaste tolv åren. De läkemedel som är inkluderade är Levaxin (T4), Liothyronin (T3) och kombinationspreparat med T4 och T3 (Novothyral och naturligt sköldkörtelhormon, NDT). Läs mer om läkemedelsbehandling vid hypotyreos här.

Och så här ser utvecklingen av läkemedelsbehandling vid hypertyreos ut, de senaste tolv åren:

Läs mer om läkemedelsbehandling av hypertyreos här.

Följande bilder visar statistiken för 2017 uppdelat på ålderskategori

Hypotyreos (ATC-kod H03A):

Hypertyreos (ATC-kod H03B):

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel

4 comments on “Antalet sköldkörtelsjuka blir bara fler och fler

Comments are closed.