Nyupptäckt hjärnpåverkan vid giftstruma

Hjärnan är mer påverkad vid giftstruma än vad som hittills varit känt, visar en studie vid Göteborgs universitet. Det handlar om volymförändringar i centrala delar av hjärnan. Fynden beskrivs som ett viktigt steg framåt för en utsatt grupp patienter. Läs mer om Mats Holmberg och Helena Filipsson Nyström, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet […]

Läs mer

Sköldkörtelförbundet växer!

Förbundsstyrelsen håller som bäst på att summera 2021 och kan konstatera att Sköldkörtelförbundet slagit rekord i antalet medlemmar. ”6052 personer valde 2021 att bli medlemmar i förbundet – det är fler än någonsin!” säger Anna Bergkvist förbundsordförande. Förbundet har också vuxit organisatoriskt. Under 2021 startade ytterligare en länsförening och vi är nu elva aktiva föreningar […]

Läs mer

Vill du engagera dig där du bor?

Vad gör en länsförening inom förbundet? En länsförening inom förbundet påverkar vården lokalt och regionalt genom att träffa politiker och beslutsfattare i regionen men är också en viktig mötesplats för våra medlemmar. De anordnar föreläsningar, utbildar, samlas i studiecirklar, har caféträffar och mycket mer. Det är du som är engagerad i styrelsen som bestämmer vad […]

Läs mer

Kallelse förbundsmöte 2022

Innan årsskiftet varje år ska styrelsen kalla till förbundsmöte. Kallelsen ska innehålla dagordningen för mötet, handlingarna kommer först fyra veckor innan mötet äger rum. Förbundsmötet 2022 kommer äga rum digitalt 27 april. Här finns kallelsen. Kallelsen kommer skickas med årets sista medlemsbrev samt per post till de som saknar mailadress i medlemsregistret.

Läs mer

Nominera till förbundsstyrelsen 2022-2024

Just nu pågår valberedningens arbete med att söka efter kandidater till samtliga förtroendeposter i Sköldkörtelförbundet för mandatperioden april 2022 – april 2024. Ta chansen och engagera dig du också! Nomineringsprocessen Alla nomineringar sker genom Nominator (behöver du hjälp – hör av dig!). Du kan både nominera dig själv och/eller föreslå någon annan. Det enda kravet för att vara […]

Läs mer

Ny länsförening bildad i Västra Götaland!

Den 24 november samlades ett fyrtiotal medlemmar i Göteborg för Sköldkörtelförbundets medlemsmöte. Inbjuden gäst var Helena Filipsson Nyström docent och överläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Helena talade på temat ”Varför är patientens röst i vården viktig” och svarade sedan på frågor. Efter föredraget så hölls Sköldkörtelförbundet i Västra Götalands län första årsmöte och styrelse […]

Läs mer

Gör din röst hörd – motionera till Sköldkörtelförbundets högst beslutande organ

En motion kan skrivas till Sköldkörtelförbundets Förbundsmöte (FM) – det högsta beslutande organet. Alla medlemmar och föreningar har rätt att motionera. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Så här gör duEn motion kan sägas bestå av tre delar. Först en problembeskrivning/bakgrund, sedan ett förslag på hur detta skall åtgärdas samt avslutningsvis ett eller […]

Läs mer

Sköldkörtelförbundet ny medlem i internationell patientförening

Under sommaren beviljades Sköldkörtelförbundet medlemskap i den internationella patientföreningen Thyroid Federation International, TFI. Vi ser framemot att kunna byta erfarenheter med andra patientföreningar för personer med sköldkörtelsjukdomar världen över. Att bevaka den internationella forskningen och utvecklingen inom vården är viktigt för oss som förbund när vi följer utvecklingen här på hemmaplan. I september deltog vi […]

Läs mer

Ny bok ”Sköldkörteln och helheten”

Azin Farid är legitimerad läkare sedan 20 år tillbaka och specialist i allmänmedicin har släppt en bok om sköldkörteln. Azin Farid beskriver själv sitt intresse och sin egen resa så här på sin hemsida: ”Mitt intresse för sköldkörtelsjukdomar och andra endokrina organ väcktes tidigt när flera av mina patienter och mina nära anhöriga inte mådde […]

Läs mer