Bättre vård

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Det är Sköldkörtelförbundets motto. Vi upplever att vårdens kunskap om sköldkörtelsjukdom överlag har brister, vilket i värsta fall leder till undermålig behandling och att många lider i onödan av sin sjukdom.

Alternativ till Levaxin

Levaxin är standardbehandlingen till patienter med hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln). Medicinen består av det syntetiska hormonet T4. Levaxin ger dock inte symtomlindring för alla. Det förekommer tyvärr att man fortfarande har hypotyreossymtom kvar – även på högre doser. Det finns också de som får symtom som vid hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln) med hjärtklappning och “hjärtat i halsgropen”, trots att de är undermedicinerade enligt blodproven. Det kan därför vara bra att veta att det finns alternativ. Om man inte mår bra på Levaxin (T4) kan man pröva Euthyrox (T4), kombinationsbehandling med Liothyronin (hormonet T3) eller läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon, NDT (som innehåller T4, T3, T2, T1, T0 och kalcitonin).

Behandlingsalternativ vid hypotyreos – pdf att skriva ut

Om klagomål inom vård och omsorg

Enskilda personer, exempelvis patienter eller anhöriga, kan enligt patientsäkerhetslagen lämna klagomål på såväl verksamhet som personal inom sjukvården till IVO. Samtliga klagomål registreras centralt hos IVO. Ärendet utreds sedan på den tillsynsavdelning som ansvarar för tillsynen i den aktuella regionen.​

Har du blivit illa behandlad, felbehandlad eller inte fått ett bra bemötande? Här kan du göra en anmälan.

Rapportera biverkningar av medicin

Du kan själv, och bör rapportera upplevda biverkningar av din medicin. Bristande effekt är också en biverkning, så om du t ex upplever att du inte får symtomlindring av sköldkörtelmedicinen trots att du är välinställd enligt blodproven, bör detta biverkningsrapporteras. Läs mer om hur du gör för att rapportera biverkningar.