Bättre vård

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Det är Sköldkörtelförbundets motto. Vi upplever att vårdens kunskap om sköldkörtelsjukdom överlag har brister, vilket i värsta fall leder till undermålig behandling och att många lider i onödan av sin sjukdom. Läs mer i en Sifo-rapport från 2018.

Behandling

Levaxin är standardbehandlingen till patienter med hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln). Medicinen består av det syntetiska hormonet T4. Levaxin ger dock inte symtomlindring för alla. Det förekommer tyvärr att man fortfarande har hypotyreossymtom kvar – även på högre doser. Det finns också de som får symtom som vid hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln) med hjärtklappning och “hjärtat i halsgropen”, trots att de är undermedicinerade enligt blodproven. Det kan därför vara bra att veta att det finns alternativ. Om man inte mår bra på Levaxin (T4) kan man pröva Euthyrox (T4), kombinationsbehandling med Liothyronin (hormonet T3) eller läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon, NDT (som innehåller T4, T3, T2, T1, T0 och kalcitonin).

Läs också: 43 NDT-berättelser från medlemmar i SKÖF – berättelser som med fördel kan överlämnas till läkare som av någon anledning inte tror på individanpassad behandling av hypotyreos.

Om du inte är nöjd med vården

Alla patienter har rätt till en god vård och ett gott bemötande. Har du varit med om något i vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation. Dina synpunkter och klagomål är viktiga och kan bidra till att vården blir bättre!

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. ​

  • I första hand ska du vända dig till den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling.
  • Du kan också kontakta patientnämnden i din region.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Berätta så konkret som möjligt. För att göra det lättare för vården att utreda händelsen är det bra om din berättelse innehåller:

  • En beskrivning av vad som hänt.
  • Vilka konsekvenser händelsen fått för dig eller din närstående.
  • När och var händelsen inträffade.

När du har lämnat ett klagomål bör verksamheten så snart som möjligt bekräfta att de tagit emot det. Verksamheten bör därefter svara på ditt ärende inom fyra veckor. Du ska få ett svar som du kan förstå och det ska innehålla en förklaring till det som hänt.

Läs mer hos Socialstyrelsen samt 1177.se (där hittar du också uppgifter till patientnämnderna).

Rapportera biverkningar av medicin

Du kan själv, och bör rapportera upplevda biverkningar av din medicin. Bristande effekt är också en biverkning, så om du t ex upplever att du inte får symtomlindring av sköldkörtelmedicinen trots att du är välinställd enligt blodproven, bör detta biverkningsrapporteras. Läs mer om hur du gör för att rapportera biverkningar.