De VårdLösa – en informationskampanj för bättre sköldkörtelvård

I juli 2018 lanserade Sköldkörtelförbundet Sveriges hittills största satsning på sköldkörtelsjuka – De VårdLösa. Denna informationskampanj baseras på resultatet av en Sifo-undersökning (läs Sifo-rapporten här). Klicka på play-knappen eller länken nedan, för att se en film om kampanjen och vilka resultat den gett så här långt (fram till april 2019).

Klicka här för att komma till De VårdLösa på webben

Sköldkörtelförbundet lade 2018 en dryg miljon kronor (inkl moms) på denna opinionsbildande informationskampanj, innehållande bland annat Sifo-undersökning och -rapport, filmer, webbsida, namninsamling och annonsering i olika media och sociala kanaler. Kostnaden för detta kan jämföras med två och en halv stycken sida 3-annonser i Dagens Nyheter, nyhetsdelen på fredagar/helger, vilket Dagens Nyheter vill ha 1 151 312 kr (inkl moms) för.

Fakta om kampanjen

Kampanjen riktar sig till politiker, media och allmänhet. Genom att informera och påverka politiker vill vi få till en nödvändig förändring av sköldkörtelvården. Fram till januari 2019 hade kampanjen nått ut till flera miljoner mottagare, bl a 670 000 via Facebook och drygt 80 000 via Twitter.

I projektet har bland annat ingått:

  • Sifo-undersökning. Sveriges första statistiskt säkerställda patientundersökning av sköldkörtelvården, vars rapport vi delat ut till många politiker och beslutsfattare ibland annat Almedalen. Sifo-rapporten har varit en dörröppnare till flera viktiga möten och har även genererat mängder av artiklar och inslag i olika media.
  • Webbsida. Kampanjsidan devardlosa.se som närmare 50 000 personer har besökt fram till januari 2019.
  • Namninsamling. Namninsamlingen för en bättre sköldkörtelvård, som vid årets slut var uppe i närmare 18 000 namn när listan rensats för dubbletter, kommer att överlämnas till socialminister Lena Hallengren och till politiker i flera olika landsting.
  • Film. Filmen De VårdLösa har fram till i januari 2019; 4 500 visningar på Youtube och 46 000 visningar på Facebook.

Fler resultat, som med stor säkerhet är
resultat av informationskampanjen:

  • Ökning av nya medlemmar med 83 procent under perioden juli till december 2018, jämfört med samma period 2017.
  • 46 procent fler omnämnanden av sköldkörtelsjukdom i media under 2018 jämfört med 2017.
  • 36 procent fler sökningar på begrepp kopplade till sköldkörtelsjukdom på Google under hösten 2018, jämfört med samma period 2017.