Licensansökan – NDT

Har du testat alla sätt att må bra? Har du provat kombinationsbehandling med Levaxin och Liothyronin, men ändå vill hälsan inte infinna sig? Har andra sjukdomar uteslutits och alla blodvärden setts över gällande bland annat järn, B12, folsyra, kortisol och D-vitamin – och eventuella brister åtgärdats?

Då kanske det är dags att be din läkare om att få prova läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon, NDT, som framställs från sköldkörtel från gris – med lika strikta krav och kontroller som för alla andra läkemedel. Dock behöver din läkare skriva en licensmotivering och ett apotek söka licens hos Läkemedelsverket för att få sälja NDT till dig, eftersom tillverkarna av NDT (t ex Armour Thyroid, Thyroid Erfa, och Nature-Throid) inte ansökt om tillstånd att få marknadsföra och sälja dessa läkemedel i Sverige.

Det kan vara svårt att hitta en läkare som vill skriva denna licensmotivering, och vi upplever att det framför allt beror på okunskap om läkemedlet. Men vården bör vara individanpassad också för en patient med sköldkörtelsjukdom, och enligt Sveriges Patientlag (2014:821) ”ska patienten när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.”

Du kan underlätta för din läkare genom att förbereda en licensmotivering så att hen bara har att skriva av och skicka in den elektroniskt.

Hur gör man?

Licenssystemet KLAS lanserades 1 oktober 2015 och innebär att licensförfarandet nu genomförs elektroniskt. Förskrivaren (läkaren) använder länken Skapa licensmotivering för att skapa sin motivering och apotek kommer åt KLAS via sina receptexpeditionssystem.

Viktigt att tänka på

Följande kriterier behöver vara uppfyllda:

  • Att TSH var förhöjt vid diagnostillfället och att man bifogar kopia på journalanteckning och labbkopia på detta inklusive läkarens namn, sjukhus eller vårdcentral som ställde diagnosen.
  • Att man bifogar labbresultat på TSH för tre år tillbaka. Alltså minst ett per år.
  • Att man visar att man varit ”välinställd” på Levaxin (och eventuellt i kombination med Liothyronin) minst ett år, alltså inte ändrat sin dosering.
  • Be läkaren skriva ett digitalt recept så att du själv slipper lämna in det på apoteket.

Licensmotiveringen ska motiveras och anpassas efter situationen.
Man ska ange när diagnosen ställdes, vilket TSH man hade samt namn på läkaren.
Ange symtom som förekom innan Levaxin sattes in samt alla som kvarstår.
Ange också vilken dos Levaxin (eventuellt i kombination med Liothyronin) du tagit senaste året.

Ett exempel kan se ut så här:

År 2011 diagnos Hypotyreos med TSH 6,5. Dr Xxxx Xxxxxx.
Innan diagnos uttalad trötthet och kraftig viktuppgång.
Har varit välinställd på Levaxin 75/100 mcg och 5 mcg Liothyronin sedan flera år.
Ingen fortsatt viktuppgång, men många kvarvarande symtom:
Sömnproblem
Svullnader/myxödem
Frusen
Torr hud
Muskelsvag
IBS-problematik
Kognitiva svårigheter

Undertecknad förordnar behandlingsförsök med NDT. Bifogar x antal labbkopior.
Tacksam för licens!

Sedan ska läkaren fylla i namnet på NDT-preparatet, t ex Armour Thyroid, Thyroid eller Nature-Throid samt den tilltänkta dosen.

Observera att det krävs en långsam insättning av preparatet för att undvika överdosering och obehagliga symtom.

Statistik

Under 2019 beviljades 1830 licenser av totalt 1948 inkomna ansökningar för NDT i Sverige. För 2018 var siffran 1441 beviljade licenser, vilket innebär en ökning med 21 % på ett år. En licens gäller ett år för ett läkemedelspreparat av en specifik styrka, så en patient kan ha fått mer än en licens beviljad.

Läs också 5 frågor till Läkemedelsverket om licensläkemedel, med information bland annat om överklagan.