Caféträffar på gång!

  • Stockholm: måndagen den 5 september kl 17-21
    Konditori Kafferepet, Klarabergsgatan 35
  • Hässleholm: tisdagen den 6 september kl 16:30-19:30
    “Norra Skåne”, Väpnargatan 6

Hör av dig till info@skoldkortelforeningen.se om du har frågor kring dessa träffar!