Dags för förbundsmöte

Alla medlemmar är välkomna att delta på förbundsmötet med rösträtt. I handlingarna kan du läsa mer om hur mötet går till och du behöver också anmäla dig för att delta. Mötet är digitalt denna gång, via VoteIT och Zoom. Mötets syfte är att lägga 2020 och 2021 års verksamhet till handlingarna och besluta om 2022 […]

Läs mer

Kallelse förbundsmöte 2022

Innan årsskiftet varje år ska styrelsen kalla till förbundsmöte. Kallelsen ska innehålla dagordningen för mötet, handlingarna kommer först fyra veckor innan mötet äger rum. Förbundsmötet 2022 kommer äga rum digitalt 27 april. Här finns kallelsen. Kallelsen kommer skickas med årets sista medlemsbrev samt per post till de som saknar mailadress i medlemsregistret.

Läs mer

Nominera till förbundsstyrelsen 2022-2024

Just nu pågår valberedningens arbete med att söka efter kandidater till samtliga förtroendeposter i Sköldkörtelförbundet för mandatperioden april 2022 – april 2024. Ta chansen och engagera dig du också! Nomineringsprocessen Alla nomineringar sker genom Nominator (behöver du hjälp – hör av dig!). Du kan både nominera dig själv och/eller föreslå någon annan. Det enda kravet för att vara […]

Läs mer

Ny länsförening bildad i Västra Götaland!

Den 24 november samlades ett fyrtiotal medlemmar i Göteborg för Sköldkörtelförbundets medlemsmöte. Inbjuden gäst var Helena Filipsson Nyström docent och överläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Helena talade på temat ”Varför är patientens röst i vården viktig” och svarade sedan på frågor. Efter föredraget så hölls Sköldkörtelförbundet i Västra Götalands län första årsmöte och styrelse […]

Läs mer

Gör din röst hörd – motionera till Sköldkörtelförbundets högst beslutande organ

En motion kan skrivas till Sköldkörtelförbundets Förbundsmöte (FM) – det högsta beslutande organet. Alla medlemmar och föreningar har rätt att motionera. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Så här gör duEn motion kan sägas bestå av tre delar. Först en problembeskrivning/bakgrund, sedan ett förslag på hur detta skall åtgärdas samt avslutningsvis ett eller […]

Läs mer

Tack för ett fantastiskt 2020!

Förbundsordförande har ordet Sköldkörtelförbundet fortsätter att växa och fick under året ytterligare två tillskott till den regionala verksamheten runt om i landet – varmt välkomna Kalmar och Jämtlands länsföreningar! Våra länsföreningar gör ett viktigt arbete genom att finnas nära våra medlemmar, driva lokala aktiviteter som kaféträffar och studiecirklar, samt verka regionalt genom dialog och opinionsarbete. […]

Läs mer

Vill du hjälpa Sköldkörtelförbundet att växa?

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter samt för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård. Förbundet är helt ideellt och våra länsföreningar är något av det viktigaste vi har för att uppfylla medlemmarnas förväntningar på oss. Länsföreningar påverkar regionalt […]

Läs mer

Rapport från förbundsmötet 2020

Tack alla medlemmar som deltog för kloka inlägg i debatten och kloka förslag. Sköldkörtelförbundet har nu en antagen verksamhetsplan för kommande år och en budget att följa för 2020. Valberedningens förslag till såväl revisorer och styrelse antogs av förbundsmötet i stor enighet – här finns hela förslaget. Även valberedning valdes på mötet, de finns här. […]

Läs mer