Hur löser vi bristen på AT-platser – panelsamtal i Almedalen

Lars Rådén (M), vice ordförande i Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd, Kristina Nilsson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, och Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.  Sköldkörtelförbundet var på plats i Almedalen för att ge patienterna en röst i debatten om brist på AT-platser och tid för kompetensutveckling för läkare i vården. Läkarna behöver mer luft i […]

Läs mer

Vi söker patientrepresentant till
vårdprogramgruppen för sköldkörtelcancer

Vi söker dig som vill representera patientgruppen och förbundet i arbetet med det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer. Du behöver själv ha varit drabbad men ha distans till din sjukdom och orka delta i arbetet. Arbetet innebär att vara förbundets förlängda arm in i arbetsgruppen och tillsammans med professionen stöta och blöta frågor som är viktiga […]

Läs mer

Rapport från Förbundsmötet 2022

En kväll i april träffades intresserade medlemmar och representanter för förbundets länsföreningar för att genomföra årets förbundsmöte. En ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag – här kan du läsa om alla som valdes. Vi tackar alla ödmjukast för förtroendet! De övriga handlingarna för mötet kan du hitta här, det som var förbundsstyrelsens förslag […]

Läs mer

De föreslås leda Sköldkörtelförbundet 2022-2024

Anna Bergkvist, Tina Fernerud Björklund, Pernilla Tofft och Marie Karlsson föreslås för omval till förbundsstyrelsen. Som nya ledamöter föreslås Ellinor Vestman, Christina Medin, Birgitta Kihlberg och som ersättare föreslås Åsa Moe och Marie Skuggvik. Läs förslaget i sin helhet nedan. Förbundsmötet äger rum digitalt den 27 april. Alla medlemmar är välkomna, anmäl er på länken […]

Läs mer

Sköldkörtelförbundet växer!

Förbundsstyrelsen håller som bäst på att summera 2021 och kan konstatera att Sköldkörtelförbundet slagit rekord i antalet medlemmar. ”6052 personer valde 2021 att bli medlemmar i förbundet – det är fler än någonsin!” säger Anna Bergkvist förbundsordförande. Förbundet har också vuxit organisatoriskt. Under 2021 startade ytterligare en länsförening och vi är nu elva aktiva föreningar […]

Läs mer

Vill du engagera dig där du bor?

Vad gör en länsförening inom förbundet? En länsförening inom förbundet påverkar vården lokalt och regionalt genom att träffa politiker och beslutsfattare i regionen men är också en viktig mötesplats för våra medlemmar. De anordnar föreläsningar, utbildar, samlas i studiecirklar, har caféträffar och mycket mer. Det är du som är engagerad i styrelsen som bestämmer vad […]

Läs mer

D-vitamintillskott minskar antikroppar vid hypotyreos

Brist på D-vitamin är vanligt vid sköldkörtelsjukdom. En nyligen gjord genomgång av flera studier bekräftar att tillskott av vitaminet kan minska nivåer av antikroppar mot sköldkörteln.   Studiens tre viktigaste resultat:  Tillskott med D-vitamin 1000 till 5000 IE per dag kan minska immunförsvarets produktion av antikroppar riktade mot sköldkörteln  Enbart tillskott 3 månader eller mer hade […]

Läs mer

Nu enas sköldkörtelpatienter i en gemensam patientförening

Igår blev det känt att Svenska Sköldkörtelföreningen avvecklar sin verksamhet. Sista åren har föreningen och förbundet samarbetat väl inom arbetsgrupper för riktlinjer inom sköldkörtelområdet, vi har delat information och tillsammans representerat patienterna gentemot beslutsfattare och vården. ”Förbundet tackar för allt det engagemang som representanter för föreningen lagt ner på att sprida kunskap om sköldkörtelsjukdomar, representera […]

Läs mer