Dags för förbundsmöte

Alla medlemmar är välkomna att delta på förbundsmötet med rösträtt. I handlingarna kan du läsa mer om hur mötet går till och du behöver också anmäla dig för att delta. Mötet är digitalt denna gång, via VoteIT och Zoom.

Mötets syfte är att lägga 2020 och 2021 års verksamhet till handlingarna och besluta om 2022 och 2023 års verksamhet.

Välkommen med din anmälan här.

Möteshandlingarna hittar du här.