Det händer mycket nu!

I början av oktober inkom en motion till Riksdagen om förbättrad vård för sköldkörtelsjuka. Motion 2015/16:1401, Behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartade symptom orsakade av autoimmuna processer, är skriven av riksdagspolitikerna Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S). Vi delar motionsförfattarnas uppfattning om behovet av förändring när det gäller vården av sköldkörtelsjuka och jobbar på bred front med frågan.

Styrelsen startade en kommunikationsgrupp i början av sommaren som arbetar med att få uppmärksamhet i media och uppmärksamma de problem vi stöter på inom vården och hur vår vardag ser ut. Tack vare engagerade medlemmar som ställt upp i intervjuer i olika medier har brister inom vården av sköldkörtelsjuka uppmärksammats. Det är genom ökad media som politiker fått upp ögonen för vårt problem. Vi ser också motionsskrivarna har hämtat inspiration från Sköldkörtelföreningens debattartikel på SVT Opinion, vilket är positivt. I september besökte vi Socialdepartementet och hade ett bra möte med sjukvårdsminister Gabriel Wikströms tjänstemän om vår situation.

Vi fortsätter våra kontakter med politiker/beslutshavare och arbetar vidare med en förbättrad vård får våra medlemmar.

Vårt mål är:

  1. Öka kunskapen inom sjukvården kring sjukdomen och om vilka behandlingar som finns.
  2. Få sjukvården att öppna upp för fler behandlingsalternativ och i samarbete med patienten uppnå en optimal medicinering.
  3. Få sjukvården att skapa generella riktlinjer för alla landsting för en mer jämlik vård.
  4. Få sjukvården att öppna specialistmottagningar för sköldkörtelsjuka.
  5. Öka anslagen till forskning.

Läs hela motionen

Motion från 1991 om sköldkörtelvård