Förnya ditt medlemskap

Fortsätt göra skillnad – förnya ditt medlemskap!

I samband med att ett e-postutskick med inbetalningskort för förnyelse av medlemskapet går ut till alla medlemmar under slutet av varje år (undantag till medlemmar som har betalat för tre år), läggs det samtidigt upp ett inbetalningskort på Min sida.

Min sida kan du även betala din medlemsavgift med kort. Du hittar manual för hur du betalar med kort, längst ner på denna sida (samma sida som du loggar in på).

Nytt för 2019 är möjligheten att lägga till familjemedlem för 100 kr! Läs mer om familjemedlemskap nedan.

Läs om vad du får som medlem här.

Olika typer av medlemskap och om medlemsavgiften

 • Medlemskapet är per kalenderår (1 januari–31 december). Nya medlemmar efter den 1 september erhåller medlemskap även nästkommande år.
 • Nedre åldersgräns för medlemskap är tretton (13) år.

Huvudmedlem:

 • Medlemsavgiften är 250 kr per år (68 öre per dag), där 50 kronor går till våra befintliga och framtida regionala föreningar.
 • Du kan också betala för tre år i taget: 650 kr, och då spara 100 kr!

Familjemedlem:

 • Du kan lägga till en eller flera familjemedlemmar och betalar då 100 kr per familjemedlem.
 • Som familjemedlem räknas person som tillhör samma familj men det finns inget krav på att man bor på samma adress.
 • Familjemedlemskap är alltid kopplat till och administreras av huvudmedlem (registreras på huvudmedlems postadress och faktureras till huvudmedlem).
 • För dig som redan är medlem tecknas familjemedlemskap genom att du loggar in på Min sida och fyller i uppgifterna under fliken ”Familjemedlemmar”.
 • Familjemedlem har samma rättigheter och förmåner som huvudmedlem, de har rösträtt och får utskick från SKÖF till sin registrerade e-postadress – och ju fler medlemmar förbundet har desto starkare blir vår röst!

Stödmedlem:

 • Man kan också bli stödmedlem** mot en avgift om 400 kr per år, alternativt 1000 kr för tre år.
 • För stödmedlemskap; betala in 400 kr för ett år eller 1000 kr för tre år.
 • Stödmedlem har inte rösträtt och kan inte inneha förtroendeuppdrag eller utses till representant för Sköldkörtelförbundet.
 • Juridiska personer och institutioner som kliniker, företag, andra föreningar med flera kan endast vara stödmedlemmar.

Varmt tack till dig för ditt stöd, det betyder mycket för Sköldkörtelförbundet! 

För frågor som rör ditt medlemskap, kontakta: medlemsregister(a)skoldkortelforbundet.se