Förbundet

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom. Detta är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har närmare 6000 medlemmar (2020).

Om oss

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter samt för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, tar fram Sifo-rapporter, skriver pressmeddelandendebattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet. Med hjälp av våra länsföreningar kan vi på ett ännu effektivare sätt arbeta för individanpassad sköldkörtelvård som bygger på aktuell kunskap.

Otillräcklig kunskap – otillräcklig vård

Vi upplever att vården många gånger sviker sköldkörtelpatienter, som friskförklaras när blodproven ser bra ut trots att symtomen kvarstår. Många är de som berättar att de bemöts som en “gnällig hypokondriker”, med symtom som anses ”sitta i huvudet”. Andra får diagnoser som depression, utmattningssyndrom eller smärtsyndrom – kanske på felaktiga grunder då man istället borde ha provat att i första hand individanpassa sköldkörtelbehandlingen. Vi uppmuntrar patienter att be sin läkare om alternativ till standardmedicineringen om symtomen kvarstår.

Kunskapsbristen är stor på sina håll. Där vill vi göra skillnad!

Sköldkörtelcentra

Ett av flera mål vi arbetar för är etablerande av kompetenscentra för sköldkörtelsjukdom med specialistmottagningar (sköldkörtelkliniker), där det samtidigt bedrivs forskning – sådana kompetenscentra för sköldkörtelsjukdom behövs, och saknas idag helt!

Intressepolitiskt program

Ta även del av Sköldkörtelförbundets intressepolitiska program.