Förbundsmöten (Årsmöten)

De nya stadgar som antagits 2017 innebär att Skölkörtelförbundet från 2018 har Förbundsmöten vartannat år i stället för Årsmöten. Det år det inte är Förbundsmöte kallas det istället till Förbundsråd, som har en mer informerande roll gentemot medlemmarna och en rådgivande roll gentemot förbundsstyrelsen.

För inbjudan och handlingar till Förbundsmötet 2018-04-14, klicka här.

Protokoll från Extra årsmöte den 22 april 2017
Protokoll från ordinarie Årsmöte den 25 mars 2017
Protokoll från extrainsatt årsmöte den 20 november 2016
Protokoll från årsmötet den 12 mars 2016