Förbundsmöten (Årsmöten)

De nya stadgar som antagits 2017 innebär att Skölkörtelförbundet från 2018 har förbundsmöten vartannat år i stället för årsmöten. Det år det inte är förbundsmöte kallas det istället till förbundsråd, som har en mer informerande roll gentemot medlemmarna och en rådgivande roll gentemot förbundsstyrelsen.

Protokoll förbundsmötet 26 april 2020


Protokoll förbundsmöte den 26 april 2020