Förbundsmöten (Årsmöten)

De nya stadgar som antagits 2017 innebär att Skölkörtelförbundet från 2018 har förbundsmöten vartannat år i stället för årsmöten. Det år det inte är förbundsmöte kallas det istället till förbundsråd, som har en mer informerande roll gentemot medlemmarna och en rådgivande roll gentemot förbundsstyrelsen.

För handlingar till Förbundsmötet 2020-04-29 kontakta anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se.


Protokoll från extra förbundsmöte den 24 aug samt 1 dec 2019
Protokoll från extra förbundsmöte den 6 april 2019
Protokoll från extra förbundsmöte den 13 oktober 2018
Protokoll från extra förbundsmöte den 19 maj 2018
Protokoll från förbundsmöte den 14 april 2018
Protokoll från extra årsmöte den 22 april 2017
Protokoll från årsmöte den 25 mars 2017
Protokoll från extra årsmöte den 20 november 2016
Protokoll från årsmöte den 12 mars 2016