Förtroendevalda, kansli och aktiva

Vår förbundsstyrelse

Anna Bergkvist, ordförande

Christina (Tina) Fernerud Björklund, viceordförande

Marie Karlsson, ekonomiansvarig

Anna-Maria Watz, ledamot

Elisabeth Källman Sundvall, ledamot

Pernilla Tofft, ledamot

Rosalie Carlén, ledamot

Carina Bryntesson, suppleant

Karin Malmström, suppleant

Du når oss på fornamn . efternamn @ skoldkortelforbundet.se

Vår valberedning

Sofie Ivarsson, sammankallande
Berith Wiklund, ledamot
Anna Sundin, ledamot
Linda Ludvigsson, suppleant

Du når oss på valberedningen @ skoldkortelforbundet.se

Våra revisorer

Jenna Häivälä, lekmannarevisor
Ghalia Saidavi, lekmannarevisor
Henrik Olsson, BDO, auktoriserad revisor

Du når oss på revisorer @ skoldkortelforbundet.se

Vårt kansli

Katarina Nydahl, verksamhetsledare (anställd)

Du når Katarina på fornamn . efternamn @ skoldkortelforbundet.se

Maria Hallsten, medlemsregisteransvarig (ideell)

Du når Maria på medlemsregister @ skoldkortelforbundet.se

Anna Cederwall Uhnbom, webmaster (ideell & konsult)

Du når Anna på webmaster @ skoldkortelforbundet.se
Läs mer om Annas bakgrund och företag här.

Katarina Fornander, skribent webb och sociala medier (ideell)

Du når Katarina på katarina @ fysiomedia.se
Läs mer om Katarinas bakgrund och företag här.