Förtroendevalda, kansli och aktiva

Vår förbundsstyrelse

Anna Bergkvist, ordförande
Christina (Tina) Fernerud Björklund, viceordförande
Marie Karlsson, ekonomiansvarig
Anna-Maria Watz, ledamot
Pernilla Tofft, ledamot
Rosalie Carlén, ledamot
Carina Bryntesson, suppleant
Karin Malmström, suppleant

Du når oss på fornamn . efternamn @ skoldkortelforbundet.se

Vår valberedning

Sofie Ivarsson, sammankallande
Berith Wiklund, ledamot
Anna Sundin, ledamot
Linda Ludvigsson, suppleant

Du når oss på valberedningen @ skoldkortelforbundet.se

Våra revisorer

Jenna Häivälä, lekmannarevisor
Ghalia Saidavi, lekmannarevisor
Micaela Karlström, Allegretto revision, auktoriserad revisor, ordinarie
Anders Karlén, Allegretto revision, auktoriserad revisor, ersättare

Du når oss på revisorer @ skoldkortelforbundet.se

Vårt kansli

Katarina Nydahl, verksamhetsledare (anställd)

Du når Katarina på fornamn . efternamn @ skoldkortelforbundet.se

Maria Hallsten, medlemsregisteransvarig (ideell)

Du når Maria på medlemsregister @ skoldkortelforbundet.se

Anna Cederwall Uhnbom, webmaster (ideell & konsult)

Du når Anna på webmaster @ skoldkortelforbundet.se
Läs mer om Annas bakgrund och företag här.

Katarina Fornander, skribent webb och sociala medier (ideell)

Du når Katarina på katarina @ fysiomedia.se
Läs mer om Katarinas bakgrund och företag här.

Arbetsgrupper

Översätta aktuell forskning
I denna ingår bland andra Pernilla Tofft (förbundsstyrelsen), Elisabeth Felling, Pia Ulvenblad, Maria Mera, Petra Lagerkvist och Katarina Lunner.

Opinionsbildning och politisk påverkan
I denna ingår bland andra Anna Bergkvist (förbundsstyrelsen), Katarina Nydahl (verksamhetsledare), Karin Malmström (förbundsstyrelsen), Johanna Look och Emese Gerensér. Fler deltar beroende på behov och teman på specifika möten.