Intressepolitiskt program

Våra viktigaste krav:

  • Att sköldkörtelvården ska bygga på aktuell kunskap.
  • Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling.
  • Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha möjlighet till specialistvård (träffa en endokrinolog).
  • Etablerande av ett kliniskt forsknings- och kompetenscentrum med specialistmottagning för sköldkörtelrelaterade besvär.
  • Ökad forskning på sköldkörtelområdet.
  • Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.

Detta intressepolitiska program för hälso- och sjukvårdsfrågor sammanfattar de viktigaste frågorna som Sköldkörtelförbundet arbetar för. Syftet med programmet är att på ett enkelt sätt kunna presentera intressefrågorna för politiker, myndigheter och beslutsfattare. Programmet är också framtaget för medlemmar och andra intresserade som vill ta del av förbundets principiella ståndpunkter. Denna version (1.0) är antagen av årsmötet 2017.

Till Sköldkörtelförbundets intressepolitiska program

Till version utan bilder (för utskrift)

Programmen finns även som lågupplösta och med ännu högre upplösning, för tryck. Hör av er till styrelsen vid behov!

Stort tack till formgivare Karin Didring (Didring Ord och Bild) som helt ideellt tagit fram denna fina layout!