Styrelsen

Möt vår förbundsstyrelse!

Nadja Öström

Nadja Öström, ordförande

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

Mitt namn är Nadja Öström, jag har uppnått livserfarenhet i snart 48 år och lever med maken Fredrik, vår son och två hundar, men saknar ofta våra två döttrar som flyttat hemifrån. Jag är egenföretagare sedan 1992 med en grundutbildning som frisör, och har under åren byggt vidare med projektledarutbildning, utbildat mig till kostrådgivare och är utbildare inom frisöryrket, kost och hormonlära. Författare till boken "Sköldkörtelsjuk & Frisk – Ett Inre Kaos" och föreläser allt mer i ämnet.

Egenskaper som beskriver dig?

Positiv och ger inte upp alltför lätt. Kreativ arbetsmyra som tycker om att påverka, medverka och skapa nytt.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Med tre år som tidigare ordförande i ett utvecklingsskede i dåvarande Sköldkörtelföreningen (2014–2017) ser jag nu fram emot att fortsätta driva vårt viktiga arbete vidare, tillsammans med lika engagerade styrelseledamöter som jag.

styrelsen_emese_gerentser

Emese Gerentsér, vice ordförande

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

I styrelsen sedan våren 2016. Förbundets representant i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd. 42 år och kommer från Skåne. Sambo med man, 3-årig dotter, katt och snart en bebis. Medicinjournalist till yrket där jag de senaste åtta åren arbetat med medicinska kunskapsstöd.

Egenskaper som beskriver dig?

Noggrann. Strukturerad. Positiv. Vetgirig. Ansvarstagande. Får mycket gjort. Morgontrött.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Brinner för att förbättra svensk sjukvård och särskilt vården av sköldkörtelsjuka, som har blivit styvmoderligt behandlade alldeles för länge. Mina kompetenser till nytta för förbundet är framför allt medicin inklusive medicinsk forskning, kommunikation och IT. Har lång erfarenhet av ideellt arbete, har suttit i tre olika styrelser (ideellt), och ser fram emot att bidra med mitt engagemang och kunnande i Sköldkörtelförbundet i ännu ett år!

Katarina Nydahl, ledamot

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

48-årig, gift trebarnsmamma som bor i Mariefred. Jag är doktor i farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och har under tio år forskat i USA och Sverige inom både akademin och läkemedelsindustrin. Har därefter arbetat på Socialstyrelsen med Nationella riktlinjer och kunskapsstöd inom kroniska sjukdomar till primärvården. Jag är även utbildad inom Funktionsmedicin och har just påbörjat en utbildning till kost- och näringsterapeut. Varvar ner gör jag helst i fåtöljen med en katt i knät, på yogamattan eller till fots i den sörmländska naturen.

Egenskaper som beskriver dig

Glad. Empatisk. Händig. Kunskapstörstande. Kvällstrött.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Jag hoppas kunna bidra med min kunskap och erfarenhet till att förbättra vården för alla personer med sköldkörtelsjukdom. Individanpassad behandling är en självklarhet, liksom att vården kontinuerligt följer upp resultaten av behandlingsinsatser i ett nationellt kvalitetsregister. Jag vill även jobba för att Livsstilsbehandling - kost, näringsoptimering, motion och stresshantering - blir en självklar del i behandlingen. Ett annat spännande område är möjligheten att med funktionsmedicinska metoder behandla grundorsakerna till sjukdomen, vilket i många fall handlar om autoimmunitet.

Alexandra Treschow

Alexandra de Wever Treschow, ledamot

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

42 år, gift tvåbarnsmamma. Doktorerat i medicin på KI och forskat på genterapi/cancer i tio år på Huddinge sjukhus samt i USA, Danmark, Lund och Tyskland. MBA från USA och arbetar som managementkonsult inom vård- och omsorgsanalysföretag. 

Egenskaper som beskriver dig?

Driven, envis och positiv.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Jag vill arbeta för att sköldkörtelforskningen uppmärksammas mer i Sverige. Jag vill bidra till att alla sköldkörtelpatienter ska må bättre i sin sjukdom och få en högre livskvalitet.

Katarina Lunner

Katarina Lunner, ledamot

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

47-årig dalkulla som lever med make och tre barn på Södermalm i Stockholm. Fil.dr. i Folkhälsovetenskap vid Uppsala Universitet. Arbetat som KBT-terapeut i 15 år, med inriktning mot beteendemedicin och fetma. Har varit verksam både inom landstingsvård och privat vård. Jobbar multiprofessionellt sedan 10 år på Kirurgkliniken, Sophiahemmet. Fördjupar mig i cirkadisk rytm, mitokondriell funktion och mikrobiota för förbättrad och optimerad hälsa.

Egenskaper som beskriver dig?

Lite nördig biohacker som är öppen för att kunskaper och metoder är i ständig förändring. Stabil. Uthållig. Nyfiken. ”Keep disturbing people with curiosity”Jack Kruse.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Jag avser att stötta styrelsen i det fortsatta arbetet med att synliggöra sköldkörtelsjukdomar. Vill medverka till att etablera en kunskapsbas av verksamma, livsstilsrelaterade åtgärder som bidrar till förbättrat mående och livskvalitet vid sköldkörtelproblem. Det ligger mig varmt om hjärtat att verka för god hjärnhälsa för minskad hjärndimma, nedstämdhet och utmattning. Som sköldkörtelsjuk kan man känna sig väldigt ensam. Jag vill ta fram material riktat till anhöriga som förklarar hur man mår när man själv inte orkar eller kan sätta ord på sitt tillstånd.

Camilla Carlsson, suppleant

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

Styrelseledamot sedan våren 2017, 48 år, från Småland och har en vuxen dotter. Arbetar inom hotellbranschen sedan flera år med systemsupport, säljstöd, administration och ekonomi. Pluggar just nu på Yrkeshögskola till Digital Analytiker och läser webteknik samt affärsstrategi. Kopplar av med träning, dans och yoga. Gillar skidåkning samt resor av alla slag.

Egenskaper som beskriver dig?

Nyfiken, positiv, social, ansvarsfull och uthållig. Bra på att organisera, gillar att utmanas och lära mig nya saker.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Vill bidra med mitt engagemang för att öka kunskapen om sköldkörtelsjukdom, förbättra sjukvården så man ser helheten och individen, både medicinskt, vetenskapligt samt ur ett holistiskt perspektiv. Samt stötta våra medlemmar och anhöriga i kampen för en bättre hälsa.