Styrelsen

Möt vår förbundsstyrelse!

Anna Bergkvist, ordförande

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

33-årig personalvetare som arbetat inom HR i sju år och som konsult mot ideella och ekonomiska föreningar lika länge. Privat är jag sambo med ett barn jämt och ständigt och ytterligare två varannan vecka och bor i radhus i Stockholm.

Egenskaper som beskriver dig?

Hög energi och snabb i tanken, stundtals för snabb. Bryr mig om andra och ser hellre att laget vinner en match än att en enskild spelare får glänsa.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Jag har ingen tidigare erfarenhet av just Sköldkörtelförbundet men en lång erfarenhet som ordförande och förtroendevald i civilsamhället. Det ska bli spännande att få bidra med utifrån perspektivet och bygga den bottenplatta av infrastruktur som föreningen idag saknar eller som inte riktigt har satt sig. Jag hoppas kunna bidra med goda exempel och med ett stort fokus på genomförande. Goda tankar blir inte mer än drömmar om ingen tar de vidare för handling.

Marie Karlsson, ekonomiansvarig

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?
Egenskaper som beskriver dig?
Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Katarina Nydahl, ledamot

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

48-årig, gift trebarnsmamma som bor i Mariefred. Jag är doktor i farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och har under tio år forskat i USA och Sverige inom både akademin och läkemedelsindustrin. Har därefter arbetat på Socialstyrelsen med Nationella riktlinjer och kunskapsstöd inom kroniska sjukdomar till primärvården. Jag är även utbildad inom Funktionsmedicin och har just påbörjat en utbildning till kost- och näringsterapeut. Varvar ner gör jag helst i fåtöljen med en katt i knät, på yogamattan eller till fots i den sörmländska naturen.

Egenskaper som beskriver dig

Glad. Empatisk. Händig. Kunskapstörstande. Kvällstrött.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Jag hoppas kunna bidra med min kunskap och erfarenhet till att förbättra vården för alla personer med sköldkörtelsjukdom. Individanpassad behandling är en självklarhet, liksom att vården kontinuerligt följer upp resultaten av behandlingsinsatser i ett nationellt kvalitetsregister. Jag vill även jobba för att Livsstilsbehandling - kost, näringsoptimering, motion och stresshantering - blir en självklar del i behandlingen. Ett annat spännande område är möjligheten att med funktionsmedicinska metoder behandla grundorsakerna till sjukdomen, vilket i många fall handlar om autoimmunitet.

Katarina Lunner

Katarina Lunner, ledamot

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

47-årig dalkulla som lever med make och tre barn på Södermalm i Stockholm. Fil.dr. i Folkhälsovetenskap vid Uppsala Universitet. Arbetat som KBT-terapeut i 15 år, med inriktning mot beteendemedicin och fetma. Har varit verksam både inom landstingsvård och privat vård. Jobbar multiprofessionellt sedan 10 år på Kirurgkliniken, Sophiahemmet. Fördjupar mig i cirkadisk rytm, mitokondriell funktion och mikrobiota för förbättrad och optimerad hälsa.

Egenskaper som beskriver dig?

Lite nördig biohacker som är öppen för att kunskaper och metoder är i ständig förändring. Stabil. Uthållig. Nyfiken. ”Keep disturbing people with curiosity” Jack Kruse.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Jag avser att stötta styrelsen i det fortsatta arbetet med att synliggöra sköldkörtelsjukdomar. Vill medverka till att etablera en kunskapsbas av verksamma, livsstilsrelaterade åtgärder som bidrar till förbättrat mående och livskvalitet vid sköldkörtelproblem. Det ligger mig varmt om hjärtat att verka för god hjärnhälsa för minskad hjärndimma, nedstämdhet och utmattning. Som sköldkörtelsjuk kan man känna sig väldigt ensam. Jag vill ta fram material riktat till anhöriga som förklarar hur man mår när man själv inte orkar eller kan sätta ord på sitt tillstånd.

Carina Bryntesson, ledamot

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?
Egenskaper som beskriver dig?
Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Christina (Tina) Fernerud Björklund, ledamot

Vem är du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?

48 år bor med min man på landet, i Sveriges minsta kommun - Bjurholm (sett till antal invånare) Har 2 söner och 2 hundar.
Jag arbetar som samordningsansvarig på en F-6 skola i Vännäs kommun. På fritiden är jag aktiv i olika föreningar med olika uppdrag. Tillbringar också rätt mycket tid i skogen med mina hundar. Gillar att pyssla i trädgården så ibland önskar jag att dygnet hade mer timmar.

Egenskaper som beskriver dig?

Positiv, kreativ, älskar utmaningar. social och bra på att starta och avsluta projekt.

Några ord om ditt engagemang i styrelsen?

Jag vill bidra med mitt engagemang för att öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen. Stötta våra medlemmar samt uppmärksamma de anhöriga, som lätt glöms bort. Hoppas att jag kan bidra med mina kunskaper och erfarenheter kring föreningskunskap för att hjälpa våra regionala föreningar.