Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

Här kan du läsa Sköldkörtelförbundets senaste verksamhetsberättelser och årsredovisningar.

VB 2020 ÅR 2020 VB 2019 ÅR 2019