Givande caféträff i Sandviken om bl a Patientnämnden och studiecirklar

Caféträffen på Wayne’s coffe i Sandviken blev en trevlig och uppskattad kväll med 11 deltagare. Marie-Louise Westlund, vice ordförande, höll i träffen och agendan för kvällen var: 

  • Sköldkörtelförbundet i Gävleborg och vår nystartade verksamhet i Gävleborg.
  • Patientnämnden och hur dom arbetar med olika frågor från oss patienter.
  • Boktips.
  • Studiecirkel på Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Fria diskussioner.

7 personer anmälde sitt intresse att delta i en studiecirkel där vi läser och pratar om boken ”Få livet tillbaka”, skriven av Helle Sydendal. Vi har en pågående diskussion med Vuxenskolan om studiecirkeln och vi återkommer med besked när studiecirkeln kommer att startas i Sandviken. Tanken är att vi ska starta upp dessa studiecirklar på flera orter i länet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Deltagarna delades sedan upp i två grupper där många bra diskussioner och funderingar dryftades. Något som märks tydligt under våra caféträffar är att många av oss känner sig väldigt ensamma och missförstådda i sin sjukdom och det finns ett stort behov att få prata med likasinnade.

Vi tackar alla som deltog och gjorde den här träffen så trevlig och givande.

Vi kommer att lägga ut information här och i vår Facebookgrupp; Sköldkörtelföreningen lokalgrupp Gävle, var och när det är dags för nästa träff.