Kallelse till ordinarie årsmöte, Sköldkörtelförbundet i Gävleborg

Tid:                Lördagen den 10 mars 2018 kl 13.00

Plats:             Konstcentum/Silvanum Gävle, Kungsbäcksvägen 32.

Det är nu dags för ett ordinarie årsmöte för oss medlemmar i Gävleborg. Anledning till att årsmötet kommer så tätt inpå vårt förra möte är att detta var ett extra årsmöte för att vi skulle komma igång med föreningen. Det innebär att vi måste förrätta val en gång till nu. Den här gången blir det dock med mandatperioder.

Vi kan inte bli för många som på något sätt engagerar oss i verksamheten.
– Kan du tänka dig ett uppdrag i styrelsen eller känner du någon du vill nominera?
Det finns utrymme för både ordinarie ledamöter och suppleanter samt valberedare.

Nomineringar görs till Valberedare Sanna Persson, tel 073 8214651 eller till ordförande Berith Wiklund på telefon 070 5798912. Det går även bra att skicka mail till gavleborg@skoldkortelforbundet.se senast den 5/3 2018

Handlingar till årsmötet.

Föredragningslista ÅM 2018
Kallelse till ordinarie årsmöte 2018

Resultatrapport 2017 + Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse för SKÖF Gävleborg 2017

VID DETTA ÅRSMÖTE KOMMER VI OCKSÅ ATT BJUDA PÅ EN FÖRELÄSNING.

Exklusivt för medlemmar i Sköldkörtelförbundet Gävleborg kommer representanter från PATIENTNÄMNDEN i länet och berättar om sin verksamhet – vad Patientlagen säger och hur de kan vara oss behjälpliga i olika situationer. Det ges också utrymme för frågor och funderingar. MISSA INTE DETTA!

Till Möteslokalen tar du dig med busslinje 15 som går varje halvtimme, kvar över och kvart i, från centralstationen i Gävle, hpl C.

Möjlighet att äta lunch eller fika före Mötet/Föreläsningen finns på Bistro Silvanum i anslutning till möteslokalen.

VÄLKOMNA!

/Styrelsen