Sköldkörtelförbundet Västra Götaland

Välkommen!

Om du som är medlem i Sköldkörtelförbundet har postadress i Västra Götaland, tillhör du per automatik Sköldkörtelförbundet Västra Götaland. Om du inte redan är medlem, bli medlem här!

Du når Sköldkörtelförbundet Västra Götaland på: vg(a)skoldkortelforbundet.se

Vi sprider också information via den regionala facebooksidan som är öppen för alla.

Här kan du läsa om mötet då föreningen bildades i november 2021.

Våra förtroendevalda

Vi har bildats för att våra medlemmar i Västra Götaland (ca 900 personer) skall ha en
länsförening i närområdet. Vår ambition är att kunna erbjuda medlemmarna föredrag
antingen live eller via Zoom för att på så vis lära sig mer om sköldkörteln och dess
sjukdomar.

Vi planerar också att samla medlemmarna på kafé-träffar där det ges möjlighet att prata
om sin sjukdom. Genom att prata med varandra kan vi dela erfarenheter med varandra
samt ge varandra tips och råd.

Så småningom hoppas vi, att vi kan få i gång studiecirklar, där vi får möjlighet att lära
oss mer om våra olika sköldkörtelsjukdomar.

På lång sikt kommer vi också att arbeta för att föra våra medlemmars talan inom vården.
Vårt mål är att ALLA vårdcentraler skall ha kompetens att upptäcka och behandla
problem med sköldkörteln.

Som ni ser är vi en liten styrelse och vi söker fler hjälpande händer. Man behöver inte
vara med i styrelsen men vi behöver engagerade medlemmar som kan hjälpa till vid de
olika aktiviteterna. Är du intresserad skicka ett mejl till vg@skoldkortelforbundet.se
Vi söker också personer utanför Göteborg som skulle vilja arrangera ett möte på sin
hemort.

Vi hoppas på ett intressant och givande år och att du är intresserad att vara med!!