Starta förening inom Sköldkörtelförbundet

Sköldkörtelförbundet består av länsföreningar ute i landets kommuner och regioner. Utan dessa föreningar skulle riksförbundet ha svårt att nå ut till alla medlemmar. Behovet av att ses och prata om sina utmaningar kopplat till sin sjukdom är svårt att göra nationellt och där fyller föreningarna en viktig funktion! Lika så styrs vården av politiker i våra regioner och våra länsföreningar gör ett stort arbete med att träffa och påverka dessa för en bättre vård för sköldkörtelsjuka.

Hur gör man då om man saknar en förening där man bor? Jo man startar en! Att driva förening ska vara enkelt och lustfyllt, vi gör det tillsammans och stöttar varandra.

I vårt arbete att göra det enkelt så har vi skapat ett par av de dokument man behöver när man startar upp. Kontakta gärna Anna Bergkvist, ordförande, när ni ligger i startgroparna så hjälper vi till!

Mall för första årsmötets kallelse

Mall för första årsmötets protokoll

Mall för första årets verksamhetsplan och budget

Mall för första förslaget till styrelse

Ni får hjälp från förbundsstyrelsen med utskick till alla medlemmar i länet för ert första årsmöte och givetvis även innan dess om ni vill kolla av intresset med ett första medlemsmöte.

Under 2020 kommer också ett förslag på enklare stadgar att läggas fram av styrelsen. Ovan dokument utgår från nuvarande stadgar för regionföreningar.