Starta och driva förening inom Sköldkörtelförbundet

Sköldkörtelförbundet består av länsföreningar ute i landets kommuner och regioner. Utan dessa föreningar skulle riksförbundet ha svårt att nå ut till alla medlemmar. Behovet av att ses och prata om sina utmaningar kopplat till sin sjukdom är svårt att göra nationellt och där fyller föreningarna en viktig funktion! Lika så styrs vården av politiker i våra regioner och våra länsföreningar gör ett stort arbete med att träffa och påverka dessa för en bättre vård för den med sköldkörtelsjukdom.

Hur gör man då om man saknar en förening där man bor? Jo man startar en! Att driva förening ska vara enkelt och lustfyllt, vi gör det tillsammans och stöttar varandra.

I vårt arbete att göra det enkelt så har vi skapat ett par av de dokument man behöver när man startar upp. Kontakta gärna Anna Bergkvist, ordförande, när ni ligger i startgroparna så hjälper vi till!

Mall för första årsmötets kallelse

Mall för första årsmötets protokoll

Mall för första årets verksamhetsplan och budget

Mall för första förslaget till styrelse

Mall första konstituerande styrelsemöte

Ni får hjälp från förbundsstyrelsen med utskick till alla medlemmar i länet för ert första årsmöte och givetvis även innan dess om ni vill kolla av intresset med ett första medlemsmöte.

Stöd till föreningar

Alla länsföreningar inom förbundet får stöd både ekonomiskt och organisatoriskt. På förbundsmötet, vårt årsmöte, 2020 bestämdes att länsföreningar får följande stöd:

  • En ny förening får 10 000 kr i startbidrag
  • Grundbidraget är 8000 kr + 30 kr/medlem och max 25 000 kr/förening
  • Varje förening får ett marknadsföringsstöd på 8000 kr/förening att nyttja för inköp av marknadsföringsmaterial efter eget tycke (detta är en engångssumma)
  • Den förening som gör ett event på Sköldkörteldagen kan kvittera ut 2000 kr i bidrag för detta.
  • Förbundet står för webbutbildning i medlemsregistret och hemsidan för den som är ansvarig för detta inom föreningen.
  • Förbundet ska också löpande ta fram relevanta mallar och checklistor för att underlätta föreningsadministrationen
  • Förbundet stöttar också föreningarna löpande kring marknadsföring och layout efter behov hos föreningen