Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen, vilka i djurförsök visat sig ha påverkan på sköldkörtelhormon, ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer.

Hos människor har misstänkta samband hittats mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen och bland annat påverkan på blodfetter och sköldkörteln. Exempel på produkter där ämnena kan förekomma är brandskum, textilier, livsmedelsförpacknin​gar, rengöringsmedel och kosmetika.

Källa: Kemikalieinspektionen