Fråga doktorn ska handla om sköldkörteln, ställ dina frågor!

Ta chansen att påverka avsnittet om sköldkörteln genom att ställa dina frågor och berätta om dina upplevelser av att ha sjukdomar kopplade till sköldkörteln.

Vi vet att många inte mår bra på den ensidiga medicinering som många läkare upplever som enda vägen att behandla sjukdomar som beror på sköldkörteln. Ingen ny medicinering har tillkommit sedan mitten av 1950-talet och att de diagnostiska metoderna som används idag är från mitten av 1970-talet. I Sverige saknas sköldkörtelmottagningar, sköldkörtelsjuksköterskor och forskning. Och svenska patienter tvingas uppsöka dyra privatläkare eller resa till exempelvis Balderklinikken i Oslo för att få pröva annan behandling än Levaxin som är standardbehandling i Sverige.

Ställ din fråga i deras formulär.

(Bild från SVT.se)