Ge fler chansen att få information om sköldkörtelsjukdom via biblioteken!

Visst vore det väl bra om de svenska sköldkörtelböcker som finns, fanns att låna på landets alla bibliotek! Och för detta behöver vi er hjälp.

I Sverige finns tyvärr inget centralt register över landets bibliotek, så det går inte att se om böckerna finns hos de olika biblioteken ute i landets kommuner. Så nu vill vi be er att gå in på era bibliotek och ta reda på om de har dessa böcker till utlåning och har de inte det, så be dem köpa in böckerna.
De svenska sköldkörtelböckerna är:
Sköldkörtelboken, skriven av Eva Sartorius 
Få livet tillbaka, skriven av Helle Sydendal 
Sköldkörteln och mitokondrierna, skriven av Helena Rooth Svensson 
Stoppa sköldkörtelskandalen, skriven av amerikanskan Janie A. Bowthorpe, M.ed. 
Sköldkörtelsjuk & frisk – ett inre kaos, skriven av förbundets ordförande Nadja Öström. 

Vi önskar också att ni då ni besöker olika sjukhus i era landsting/regioner går in på deras patientbibliotek och tar reda på om de har dessa böcker för utlåning, och om inte: be dem att köpa in böckerna!

Har vi missat någon viktig sköldkörtelbok? Skicka då ett mejl till webmaster(a)skoldkortelforbundet.se