Gör skillnad!

Vi söker efter DIG som vill engagera dig i Sköldkörtelförbundet!

Valberedningen söker just nu efter personer som vill anta ett förtroendeuppdrag för förbundet.
På förbundsmötet 26 april ska medlemmarna välja förbundsstyrelse (förbundsordförande, ekonomiansvarig, övriga ledamöter samt suppleanter), lekmannarevisor (samt suppleant), valberedning och eventuellt kvalificerad/auktoriserad revisor (samt suppleant).

Är DU den vi söker, eller kan du tipsa oss om någon?
Ta kontakt med oss!

Nomineringar skickas till: valberedningen@skoldkortelforbundet.se
(senast 15 februari)

Varma hälsningar

Valberedningen
Anna Sundin, Behiya Baykal, Berith Wiklund och Sofie Ivarsson