Hårt arbete lönar sig

Under 2015 har det verkligen hänt fantastiska saker kring vår förening. Inte bara att vi ökat vårt medlemsantal till 2.055 medlemmar, utan även att media vid ett flertal gånger uppmärksammat sköldkörtelproblematiken.

I september hamnade vår sak om sköldkörtelsjukdom på Expressens löpsedel efter att journalisten Anna Bäsén suttit med på vår föreläsning med Helle Sydendal, som även skrivit boken Få livet tillbaka.

Även SVT har uppmärksammat detta, och ett nyhetsinslag sändes den 9 september på bästa sändningstid. Med denna grund har vi även skrivit en debattartikel i SVT Opinion som väckt mycket uppmärksamhet, så pass att en motion nu har skrivits av riksdagen.

Det händer mycket nu!

I början av oktober inkom en motion till Riksdagen om förbättrad vård för sköldkörtelsjuka. Motionen 2015/16:1401, Behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartade symptom orsakade av autoimmuna processer, är skriven av riksdagspolitikerna Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S). Vi delar motionsförfattarnas uppfattning om behovet av förändring när det gäller vården av sköldkörtelsjuka och jobbar på bred front med frågan.

Styrelsen startade en kommunikationsgrupp i början av sommaren som arbetar med att få uppmärksamhet i media och uppmärksamma de problem vi stöter på inom vården och hur vår vardag ser ut. Tack vare engagerade medlemmar som ställt upp i intervjuer i olika medier har brister inom vården av sköldkörtelsjuka uppmärksammats. Det är genom ökad media som politiker fått upp ögonen för vårt problem. Vi ser också motionsskrivarna har hämtat inspiration från Sköldkörtelföreningens debattartikel på SVT Opinion, vilket är positivt. I september besökte vi Socialdepartementet och hade ett bra möte med sjukvårdsminister Gabriel Wikströms tjänstemän om vår situation. Vi fortsätter våra kontakter med politiker/beslutshavare och arbetar vidare med en förbättrad vård får våra medlemmar.

Sköldkörtelföreningens mål är:

  1. Öka kunskapen inom sjukvården kring sjukdomen och om vilka behandlingar som finns.
  2. Få sjukvården att öppna upp för fler behandlingsalternativ och i samarbete med patienten uppnå en optimal medicinering.
  3. Få sjukvården att skapa generella riktlinjer för alla landsting för en mer jämlik vård.
  4. Få sjukvården att öppna specialistmottagningar för sköldkörtelsjuka.
  5. Öka anslagen till forskning.

Vi arbetar vidare för att uppmärksamma vår fråga, för en förbättrad vår och hoppas vi får ha dig kvar som medlem ytterligare ett år. 2016 kanske är året då vi får genomslagskraft till ett första steg i ett förändringsarbete för

  • Ökad kunskap
  • Bättre Vård
  • Friskare liv för sköldkörtelsjuka

Detta är vår vision och du är en del i den kraft vi kan visa våra politiker genom att vi blir en stor föreningen som gör skillnad.

Vi önskar dig en fortsatt fin höst!