Helena Rooth Svensson gästade Sköldkörtelförbundet i Västerbottens län

Sköldkörtelförbundet Västerbotten bjöd in till en efterlängtad föreläsning med Helena Rooth Svensson. För att kunna erbjuda medlemmar och andra intresserade tillgång till föreläsningen så erbjöds den på 9 orter runtom i Västerbotten. Vilket visade sig vara ett lyckat drag då 133 av dom totalt 263 biljetterna såldes till någon av dom 9 orterna.

Hela arrangemanget var väl planerat vilket gjorde att resultatet blev väldigt lyckat. Vi hade god hjälp av Aros i Umeå som hade hand om filmning och sändning ut till kontoren. Utan dom hade detta inte varit möjligt.
Vi marknadsförde oss via facebookevenemang samt annonser på facebook. Vi affischerade runtom i hela Västerbotten med hjälp av vår samarbetspartner Vuxenskolan. Funktionsrätt gjorde ett utskick till sina patientföreningar. Vi gjorde även utskick direkt till våra medlemmar via mejl. Samt att vi fick ett reportage i Folkbladet där detta evenemang nämndes.

Dom 130 personer som köpt biljetter till föreläsningen i Umeå likväl dom som satt ute i Västerbotten fick en otroligt intressant och lärorik föreläsning som gav oss många svar men även en del frågor. Vi erbjöd därför alla som deltog att ställa sina frågor via menti.com vilket var lyckat och innebar att vi fick in mängder av frågor närmare 200. Helena hade fullt upp med att svara frågorna, alla frågor hanns inte med.
Här ser vi vilket otroligt stort intresse det finns bland vår patientgrupp och vilja till att lära sig och förstå mer om sin sjukdom.

Utan våra medlemmar hade detta arrangemang inte varit möjligt att genomföra så vi är glada att kunna ge tillbaka en sådan här föreläsning till våra medlemmar. Tack vare detta evenemang så fick vi även ett antal nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna.

Jag vill tacka alla i styrelsen för ett väl genomfört arbete under denna dag och vill även skicka ett stort tack till Vuxenskolan som ställt upp och bemannat dessa 9 kontor och sett till att allt fungerat. Vill tacka för alla fina ord vi fått får åhörare, kollegor och från Helena för ett bra genomfört arrangemang.
Sist men inte minst ett stort tack till Helena Rooth Svensson som tog sig tid att komma till oss i Västerbotten, vi är evigt tacksamma.

Jeannette Westerbergh
Ordförande
Sköldkörtelförbundet Västerbotten

Västerbottens Mellanbygd har skrivit om föreläsningen här.

Är du nyfiken på vad Sköldkörtelförbundet i Västerbotten har planerat kan du läsa här på hemsidan.