Inbjudan till Förbundsmöte i Sköldkörtelförbundet 2018

Tid: Lördag 14 april 2018 kl 11:30-15:00.
Plats: Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8, Södermalm, Stockholm. Länk till karta

Till:
Medlemmar i SKÖF
SKÖF Gotland och SKÖF Gävleborg
Valberedning, Revisorer

Medlemmar och Föreningar inbjuds till Sköldkörtelförbundet första Förbundsmöte (tidigare Årsmöte) den 14 april 2018. Förbundsmötet börjar kl 11.30 och beräknas avslutas senast kl 15.00. Alla medlemmar är välkomna och äger en röst. Förbundsmötet är avgiftsfritt.

Varje förening, som tillhör förbundet den 31 dec 2017 har möjlighet att delta med två ombud, vilkas reskostnader och eventuella kost- och logikostnader betalas av förbundet.*

Under mötet kommer att serveras glutenfri lunch.

Anmälan
För att kunna beräkna åtgång på förtäring mm anmäl er i förväg och senast den 9 april 2018 i detta formulär (klicka här).

Handlingar
Handlingar inför mötet som bilagor här under.

VÄLKOMNA! Önskar Förbundsstyrelsen

* För ombud från våra föreningar: Ombuden deltar avgiftsfritt och förbundet betalar resor och övernattningar om de är nödvändiga. Boka billigast möjliga resor motsvarande budget- eller andra klass. Övernattning gärna på vandrarhem eller liknande. Efter mötet redovisas och ersätts skäliga kostnader på blankett, som utsänds till föreningarnas epost-adresser. Om privat boende ordnas ersätts med 115:-/natt, som är skattebefriat schablonbelopp. Föreningarna anmäler sina ombud till styrelsen. Anmälningar ska vara förbundet tillhanda senast den 1 april.

Bilagor:

Dagordning 2018

Förbundsmöte Arbetsordning Mötesregler

Medlemsavgift 2018-2019

Verksamhetsplan 2018-19

Föreningsbidrag

Rapport över utestående motion ang stödgrupp för besvärsskrivelser mm.

Motion nr 1 angående subventionerad medlemsavgift

Budget 2018-2019

Årsredovisning 2017

Revisionsrapport för 2017

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2018-2019

One comment on “Inbjudan till Förbundsmöte i Sköldkörtelförbundet 2018

Comments are closed.