Information från Läkemedelsverket: Fortsatt restsituation för Levaxin (19 januari 2018)

Det råder fortfarande brist på flera av styrkorna av läkemedlet Levaxin (levotyroxin). Några styrkor finns tillgängliga vilket innebär att det är möjligt att i vissa fall kombinera/dela tabletter så att man kan ta korrekt dos.

För aktuell information angående restsituationen se Takedas webbsida.

Det finns ett annat läkemedel som är godkänt i Sverige och som innehåller levotyroxin, Euthyrox, men det är inte utbytbart med Levaxin (var god se nyheten ”Levaxin och Euthyrox”). Euthyrox finns inte i lika många styrkor som Levaxin.

Information till patient

  • För att lagret av Levaxin ska räcka till så många patienter som möjligt bör du endast hämta ut Levaxin när ditt läkemedel börjar ta slut, det vill säga inte hamstra.
  • Om det inte finns Levaxin på apoteket i den styrka som du behöver kan du kontakta din behandlande läkare för att få ett nytt recept på annan styrka. (Sköldkörtelförbundets kommentar: OBS att detta motsäger vad de skriver under Information till apotek!)

Information till apotek

  • En farmaceut har möjlighet att göra en ändring av receptet, efter bedömning att byte till annan styrka av Levaxin kan ske utan kontakt med förskrivare. Vid tveksamhet ska förskrivaren alltid kontaktas. Se även 8 kap 9 § ”Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit” samt vägledning till föreskrifterna.
  • Om situationen inte går att lösa enligt ovan, ska förskrivare kontaktas för eventuellt nytt recept på läkemedlet Euthyrox, om det inte på något annat sätt går att säkerställa att patienten inte blir utan sitt läkemedel. Det finns även möjlighet för förskrivaren att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Se länk till Läkemedelsverkets information om licens under relaterad information till höger.

Information till förskrivare

  • Levotyroxin har ett snävt terapeutiskt intervall. Det finns inga studier utförda som jämför de båda läkemedlen Levaxin och Euthyrox, så det saknas data som visar likvärdighet. Vid en övergång från behandling med Levaxin till Euthyrox behöver därför patienten följas upp med kontroll av tyreoideahormonstatus utöver rutinkontrollen.
  • Det finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land för att täcka behov av läkemedel under restsituationen. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger. Vid en övergång från behandling med Levaxin till annat läkemedel behöver patienten följas upp med kontroll av tyreoideahormonstatus utöver rutinkontrollen.

Källa: Läkemedelsverket

Kontakt
Ann-Kristin Arvidsson (frågor angående restsituationen)
Annika Ekbom Schnell (kliniska frågor)