Information från Läkemedelsverket till patienter

30/1 kl 10.15 Sköldkörtelföreningen har idag varit i kontakt med Bengt Berglund på Läkemedelsverket, då många oroliga medlemmar har hört av sig till oss angående de indragna batcherna av Liothyronin.

Läkemedelsverket står fast vid att patienter som märkt av försämrad effekt av sitt läkemedel (liothyronin) ska rapportera biverkningar till dem.

Även reklamationer som görs blir till biverkningsrapporter då en försämrad verkan även räknas som en biverkan. Biverkningsrapporter kan även leda till reklamation.

Läkemedelsverket skriver följande:

Biverkningar
Om du upplever/får biverkningar kan du själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Även utebliven effekt av ett läkemedel betraktas som en biverkan och kan rapporteras. Du kan också kontakta din läkare, som kan rapportera in biverkningar.

En biverkan behöver inte vara utredd eller bekräftad för att rapporteras, utan endast misstanke om biverkning räcker som grund för rapportering. Du kan även rapportera biverkningar i samband med felanvändning, förgiftningar, överdoseringar, missbruk eller biverkning som uppstår om man använt ett läkemedel utanför godkänd indikation. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga eller okända misstänkta biverkningar, och även biverkningar för de läkemedel som är föremål för så kallad utökad övervakning.

Upplever du en sämre effekt av ditt liothyronin ber vi dig att lämna in en rapport.

Mer information här: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Angaende-Lakemedelsverkets-indragning-av-Liothyronin/