Information om covid-19

Det pågår många diskussioner om Coronaviruset och sjukdomen covid-19 just nu. Vi får en del frågor till förbundet både i sociala medier och genom mejl från medlemmar. Här nedan finns en sammanfattning av informationen som finns just nu. För dagsaktuell information så hänvisar vi till myndigheternas dagliga uppdateringar.

Om Covid-19

Det är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det påminner om influensa med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Symptom
Det som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Vad kan man göra för att hindra smittspridning?
Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter, även vid milda symtom på luftvägsinfektion. Detta gäller i både arbetslivet såväl som privatlivet.
  • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder 
  • Hosta och nys i armvecket 
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun 
  • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. 

Forskarna vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta

Enligt Folkhälsomyndigheten är det nya coronaviruset för nytt för att forskarna ska kunna ge svar på vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av viruset. Studier visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och äldre människor är därmed en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen. För ytterligare information om riskgrupper hänvisas till Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Hur hanterar samhället detta?
Tisdagen den 17 mars kom Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att undervisningen i gymnasieskola, universitet, yrkeshögskola och komvux ska ske genom fjärr- eller distansundervisning.

Syftet med rekommendationen är att den ska bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

(Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/)

Alla som kan jobba hemma bör göra det
På pressträffen måndag 16 mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten de som har möjlighet att jobba hemifrån att göra det, speciellt de som finns i Stockholmsregionen.

(Källa: https://www.youtube.com/watch?v=n2MajAQvpY8&list=PLLqBo3UjMccAyAkJ9uiJkQpPjDYUoWlHp&index=3&t=0s)

Förbud mot sammankomster med fler än 500
Sedan den 12 mars och tillsvidare är det förbjudet att samlas mer än 500 personer för sammankomst.

(Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/)

Vad gäller för Sköldkörtelförbundets möten och medlemsarrangemang

Förbundet har ställt in sina arrangemang tillsvidare, såväl i länsföreningarna som på riksnivå. Förbundsmötet i april kommer ske digitalt, mer information om detta kommer inom kort. Förbundsstyrelsen följer utvecklingen och delar med sig av denna information till de som är förtroendevalda i organisationen. Om du är osäker på om någon aktivitet blir av kontakta den som arrangerar den.

Tillgången på läkemedel

Sveriges Apoteksförening har i samråd med Läkemedelsverket infört begränsningar i viss försäljning av läkemedel så att det ska räcka till de som behöver. Det innebär att också läkemedel på recept begränsats till maximalt 90 dagars förbrukning och att 2/3 av tiden som tidigare expedierad mängd är avsedd att räcka ska vara passerat innan nytt uttag för göras. Dessa regler gäller alltid för uttag inom läkemedelsförmånen men nu utvidgas begränsningen till att även gälla utan förmån. Läs mer här.

Levaxin
Förbundet har varit i kontakt med Takeda som bekräftar att åtgången av Levaxin den senaste tiden varit betydligt högre än normalt, vilket gjort att vissa styrkor tillfälligt tagit slut på många apotek. Påfyllning pågår och fler leveranser väntas under nästa vecka.

Euthyrox
Förbundet har även en dialog med Merck som tillverkar Euthyrox. Christer Walderik, Market access & Pricing Manager på Merck, svarar så här ”När det gäller tillgången till Euthyrox har Merck AB säkrat flera månaders förbrukning av samtliga styrkor, vid normal efterfrågan. Om det blir brist på Levaxin så kan det få effekt även på lagret av Euthyrox. För att inte äventyra lagerberedskapen bör man generellt inte hämta ut mer läkemedel än normalt.”

Uppdaterad information från ansvariga myndigheter i Sverige

För uppdaterad information om utvecklingen hänvisar Sköldkörtelförbundet till ansvariga myndigheter och deras hemsidor.

Folkhälsomyndighetenhttps://www.folkhalsomyndigheten.se/

Krisinformation.se – webbplats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. https://www.krisinformation.se/

1177 – information om corona och covid-19 oavsett vilken region du finns i:
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Informationsnumret 113 13 – om du inte hittar information på webben kan du ringa 11313, Sveriges nationella informationsnummer för stora olyckor och kriser. Där kan du få svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade.

Källor:

Folkhälsomyndigheten, Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsverket, Takeda AB, Merck AB