Intressepolitiskt program för föreningen – remiss till alla medlemmar

På årsmötet i mars 2016 beslutades att Sköldkörtelföreningen skulle ta fram ett program för föreningens intressepolitik. Styrelsen har utarbetat ett förslag, som styrelsen föreslår antas vid föreningens årsmöte den 25 mars 2017.

Nu inbjuds alla medlemmar att inkomma med synpunkter. Synpunkterna sänds till info@skoldkortelforeningen.se före den 15 februari. För att underlätta inbjuds alla till en informations- och diskussionskväll onsdagen den 1 februari 2017 kl 18.30 i ABF-huset, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm, Hjalmar Branting-rummet. Se skyltar innanför entrén för information om mötessal och våning.

Under denna kväll kommer också förslaget till föreningens nya stadgar att diskuteras. Välkomna!

Intressepolitiska programmet i pdf-format laddas ner här.