Kallelse förbundsmöte 2020

Innan årsskiftet varje år ska styrelsen kalla till förbundsmöte. Kallelsen ska innehålla dagordningen för mötet, handlingarna kommer först fyra veckor innan mötet äger rum.

Förbundsmötet 2020 kommer äga rum på eftermiddagen 26 april.

Här finns den formella kallelsen.

Kallelsen kommer skickas med årets sista medlemsbrev samt per post till de som saknar mailadress i medlemsregistret.