Kallelse förbundsmöte 2022

Innan årsskiftet varje år ska styrelsen kalla till förbundsmöte. Kallelsen ska innehålla dagordningen för mötet, handlingarna kommer först fyra veckor innan mötet äger rum.

Förbundsmötet 2022 kommer äga rum digitalt 27 april.

Här finns kallelsen.

Kallelsen kommer skickas med årets sista medlemsbrev samt per post till de som saknar mailadress i medlemsregistret.