Läkemedelstillgången under Corona – en ögonblicksbild

Förbundet har varit i kontakt med Läkemedelsverket som skriver så här om läkemedelstillgången för personer med sköldkörtelsjukdom just nu:

”Det stämmer att restsituationer för Levaxin 100 mikrogram och även andra styrkor redan pågår. De (Takeda) har även anmält några styrkor och förpackningsstorlekar som kommer att restnoteras inom kort. Restnoteringarna är just nu kortvariga men kan förlängas.
Vi har även varit i kontakt med Merck men de har än så länge ingen restnotering för Euthyrox.

En faktor som lett till restnoteringarna är ökad försäljning. Det är viktigt att man inte tar ut mer än man behöver. Läkemedelsverket har gått ut med en rekommendation om detta.”

Se aktuella restnoteringar här:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restnoteringar?fbclid=IwAR2v1M69kwpW0zKZ8gvUg_jzZpYro9na2RhGwdjU-plZkDXXOH9nqAX1S4E

Se Läkemedelsverkets information till apoteken här:
https://www.lakemedelsverket.se/…/apotek-och-detaljhandel-u…

Förbundet har också varit i kontakt med Takeda och Merck om deras bild av tillgången på läkemedel just nu.

Takeda skriver så här:

”Just nu råder det brist på Levaxin och Liothyronin på vissa apotek. Takeda har under de senaste veckorna upplevt att efterfrågan stigit betydligt på båda produkterna. Utifrån den kraftigt ökade efterfrågan så finns det risk att det kan vara brist på vissa apotek av produkterna då lagret har varit beräknat utifrån normal efterfrågan.

Takeda har regelbundna planerade leveranser av Levaxin och Liothyronin kommande veckorna för att fylla på lagren så snabbt det är möjligt men vill uppmana alla patienter att inte ta ut mer medicin än de behöver för att minska risken för bristsituationer.”

Merck svarar oss så här:

”När det gäller tillgången till Euthyrox har Merck AB säkrat flera månaders förbrukning av samtliga styrkor, vid normal efterfrågan. Om det blir brist på Levaxin så kan det få effekt även på lagret av Euthyrox. För att inte äventyra lagerberedskapen bör man generellt inte hämta ut mer läkemedel än normalt.”

Förbundet har en öppen dialog med både Läkemedelsverket, Takeda och Merck och bevakar frågan.