Läkemedelsverkets analys: Läkemedlet Liothyronin uppfyller kvalitetskraven

Läkemedelsverket har, efter information om indragningen av Liothyronin den 20 januari 2017, gjort en oberoende analys av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.

Läs mer