Levaxin flest patientrapporterade biverkningar även 2018

Läkemedelsverket har publicerat sin årsrapport för biverkningar 2018, och liksom föregående år är levotyroxin (Levaxin/Euthyrox)det vanligaste förekommande läkemedlet vad gäller allvarliga biverkningsrapporter från konsumenter.

Under år 2018 var det totala antalet inkomna rapporter 7 642 stycken. Av dessa kom 71 procent från hälso- och sjukvården och 29 procent var konsumentrapporter, som oftast skickas in av patienter eller anhöriga. Det är samma andel konsumentrapporter som 2017. 43 procent av rapporterna bedömdes som allvarliga*.

– Rapporteringen håller en fortsatt stabil nivå, men vi vet också att det finns ett stort mörkertal. Genom rapporterna får vi signaler om tidigare okända misstänkta biverkningar och även större kunskap om redan kända biverkningar, säger Kerstin Jansson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Det inkom 68 allvarliga biverkningsrapporter från konsumenter på levotyroxin under 2018 (plus 11 rapporter från hälso- och sjukvården) och levotyroxin toppar därmed listan för konsumentrapporter, före intrauterina preventivmedel med gestagen (hormonspiral). De vanligast förekommande inrapporterade biverkningarna på levotyroxin var:

  • trötthet (förekom i 37 biverkningsrapporter)
  • huvudvärk (17)
  • hjärntrötthet (16)
  • utebliven effekt (15)

Observera att en och samma biverkningsrapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar.

Det inkom också 178 icke allvarliga biverkningsrapporter från konsumenter på levotyroxin under 2018 (plus 31 rapporter från hälso- och sjukvården). De vanligast förekommande inrapporterade biverkningarna var trötthet (förekom i 89 biverkningsrapporter), huvudvärk (47) och hjärtklappning (41).

Totalt har alltså 246 konsumenter skickat in biverkningsrapporter på levotyroxin.

* Definitionen på allvarlig biverkning är en sådan som är livshotande, leder till döden, orsakar eller förlänger sjukhusvård, leder till invalidisering, medför medfödd missbildning eller bedöms som en annan medicinskt viktig händelse. Läkemedelsverket sätter aldrig icke allvarlig på en rapport som från rapportören bedömts som allvarlig, men Läkemedelsverket kan uppgradera en rapport från icke allvarlig till allvarlig oavsett rapportör.

Källor:

One comment on “Levaxin flest patientrapporterade biverkningar även 2018

Comments are closed.