Levaxin flest patientrapporterade biverkningar även i år

Läkemedelsverket har publicerat sin årsrapport för biverkningar 2018, och liksom föregående år är det vanligaste förekommande läkemedlet vad gäller allvarliga biverkningsrapporter från konsumenter, återigen levotyroxin (Levaxin/Euthyrox).

Under år 2018 var det totala antalet inkomna rapporter 7 642 stycken. Av dessa kom 71 procent från hälso- och sjukvården och 29 procent var konsumentrapporter, som oftast skickas in av patienter eller anhöriga. Det är samma andel konsumentrapporter som 2017. 43 procent av rapporterna bedömdes som allvarliga.

En allvarlig biverkning är en sådan som är livshotande, leder till döden, orsakar eller förlänger sjukhusvård, leder till invalidisering, medför medfödd missbildning eller bedöms som en annan medicinskt viktig händelse.

Enligt årsrapporten har 68 allvarliga biverkningsrapporter om levotyroxin inkommit under 2018, och levotyroxin toppar därmed listan, före intrauterina preventivmedel med gestagen (hormonspiral). I årsrapporten står att ”I konsumentrapporter gällande levotyroxin ser man ofta utebliven effekt som inrapporterad biverkning.” Men de biverkningar som sedan anges som inrapporterade är (antal i parentes): ”trötthet (37), huvudvärk (17), hjärntrötthet (16)”.

– Rapporteringen håller en fortsatt stabil nivå, men vi vet också att det finns ett stort mörkertal. Genom rapporterna får vi signaler om tidigare okända misstänkta biverkningar och även större kunskap om redan kända biverkningar, säger Kerstin Jansson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Till Läkemedelsverkets Årsrapport för biverkningar 2018