Levaxin och Liothyronin flest patientrapporterade biverkningar

Levaxin och Liothyronin är de läkemedel som hade flest rapporter om allvarliga biverkningar från patienter under 2017: ”När det gäller konsumenternas rapportering om allvarliga biverkningar var de vanligaste substanserna levotyroxin och liotyronin samt hormonspiraler. För levothyroxin och liotyronin rapporterades ofta utebliven effekt. Under år 2017 förekom också rapporter om misstänkta batchrelaterade problem med liotyronin och några batcher togs därför bort från marknaden.”

Vanligaste rapporterad biverkning för Levaxin och Liothyronin: Utebliven effekt.

Till Läkemedelsverkets Årsrapport för biverkningar 2017

Till artikel i Läkemedelsvärlden: Fler biverkningar rapporteras