Liothyronin – ny info från Läkemedelsverket och styrelsen

Detta har hänt: Föreningen har fått många mejl från sköldkörtelsjuka som berättar om försämrad hälsa pga vissa batcher (tillverkningssats) med Liothyronin. I berättelserna har de drabbade förlorat jobb, blivit sjukskrivna, fått svåra kognitiva problem, gått upp i vikt, tappat hår, fått hjärtproblem, sänkt kroppstemperatur m.m. Vår högsta prioritet är att representera alla drabbade patienter vid kontakter med sjukvård, myndigheter, läkemedelsföretag m.fl. och försöka få en klarhet i vad som hänt. Sköldkörtelföreningen är djupt oroad över att så många sköldkörtelsjuka fått försämrad hälsa när de medicinerat vissa batcher med Liothyronin och vi tar detta problem på högsta allvar. Vi känner med alla patienter och är väldigt ledsna för att vår patientgrupp blivit så hårt drabbad.

 

Detta har föreningen gjort: Vi har haft ett möte med Takeda och delgivit dem patientberättelser muntligen. Vi har vid samtalet behandlat berättelserna med högsta sekretess och endast återberättat symtom och ej röjt uppgifter som på ngt sätt kan avslöja en persons identitet. Detta för att visa att problemet inte är påhittat utan för att tydliggöra minskad symtomlindring och konsekvenser av detta.

Vi har även haft kontakt med Ebba Hallberg (avd för läkemedelssäkerhet) på Läkemedelsverket och förklarat patienternas situation.

 

Nedan svar från Läkemedelsverket på de vanligaste frågorna från medlemmar:

Kan Läkemedelsverket dra in Liothyronin om jag reklamerar min lio-burk pga utebliven effekt/försämrad kvalitet genom en s.k. biverkningsrapport?
Läkemedelsverkets svar: Det finns inga belägg för att man ska vara rädd för att produkten dras in pga att man biverkningsrapporterar. Det sker en löpande säkerhetsuppföljning av alla godkända läkemedel via t.ex. biverkningsrapporteringen. Om risken överstiger nyttan, ska inte läkemedlet vara kvar för försäljning. Så är inte fallet med Liothyronin och i den aktuella frågan, då Läkemedelsverket har bedömt att den identifierade avvikelsen inte är av den graden att den orsakar sjukdom eller felbehandling. Läkemedelsverket har även tillgång till reklamationer (se svar på fråga 4) från läkemedelsbolaget Takeda.

Var ska man uppge batchnumret i biverkningsrapporten?
Läkemedelsverkets svar: Konsumentrapport om misstänkt biverkan av läkemedel och/eller naturläkemedel är en blankett som finns att hämta på Läkemedelsverkets hemsida. I fält 23 i blanketten ska dosering och batchnummer anges. Rapporten skickas utskriven per post till Läkemedelsverket, Enheten för läkemedelssäkerhet.

Info från Sköldkörtelföreningen: OBS! Om du rapporterar via nätet/e-tjänsten – glöm inte att uppge det mycket viktiga batchnumret i ruta 20 eller 21 (läkemedlets namn och styrka) = så att det tydligt framgår att det är utebliven effekt på en specifik batch och inte fel på medicinen generellt.

Är det viktigt att rapportera utebliven effekt av min medicin? Gör min biverkningsrapport någon nytta och hur gynnar det mig?
Läkemedelsverkets svar: På Läkemedelsverkets hemsida   finns information om hur man som konsument/patient enkelt kan rapportera misstänkta biverkningar. Där återfinns också länkar till information om varför det är viktigt att rapportera och på vilket sätt myndigheten använder biverkningsrapporterna i den löpande övervakningen av marknadsförda läkemedel.
Biverkningar och reklamationer av läkemedel?
Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar

Vad händer med den reklamation jag gjort till Takeda, får Läkemedelsverket tillgång till den?

Läkemedelverkets svar: Läkemedelsverket har tillgång till reklamationer av Liothyronin från Takeda.

Vårt budskap:

I alla kontakter vi har med sjukvård, myndigheter, Takeda m.fl. berättar vi att Liothyronin och Levaxin är livsviktig medicin för vår patientgrupp. Liothyronin har funnits på marknaden sedan 60-talet och inte haft en enda biverkningsrapport. Vi vet att många medicinerat med Liothyronin i många år och haft god effekt av den och har den som en livsviktig medicin. De batcher som diskuteras nu är ett problem vi aldrig tidigare upplevt och vi hoppas och tror att det går att åtgärda så att vi kan fortsätta att leva våra liv som förut med en fungerande medicinering. Mer om vår ståndpunkt kring Liothyronin hittar ni här: http://www.svt.se/opinion/nadja-ostrom-om-skoldkortel

Vad händer nu?

Vi hoppas snart få till ett möte med Läkemedelsverket för att delge dem de patientberättelser som inkommit till oss och se hur man kan komma till rätta med problemet. Angående juridik så har vi fått många förfrågningar om vad man kan göra om man blivit drabbad. Vi har inte haft resurser att undersöka detta noggrant, men tar gärna hjälp av juridiskt kunniga medlemmar/sköldkörtelsjuka för att se vilka möjligheter som eventuellt kan finnas juridiskt i rådande situation.

Hur kan man hjälpa till som medlem?

Som det är just nu är vi några få personer i styrelsen som arbetar med detta på vår fritid/på jobbraster. Samtliga styrelsemedlemmar är sköldkörtelsjuka och vad stress gör med våra kroppar vet vi alla. För att bli en stark röst för sköldkörtelsjuka i Sverige behöver vi vara många medlemmar.  Då skulle vi kunna ha ett kansli som kunde jobba med exempelvis den uppkomna situationen heltid på ett intensivare sätt. Vi har full förståelse för att det finns sköldkörtelsjuka (utförsäkrade m.fl.) som inte har råd att bli medlemmar. Misströsta inte, vi jobbar ”gratis” åt er – alla sköldkörtelsjuka kommer dra fördel av vårt enträgna jobb! Men vi hoppas att fler än 3700 sköldkörtelsjuka (antalet medlemmar idag) kan avvara 200 kr/år. För de två hundralapparna får man på sikt bl.a. bättre sköldkörtelvård osv. Vi uppmanar därför alla sköldkörtelsjuka som har råd/lust att bli medlemmar att anmäla sig här Känner du någon som inte är medlem – sprid gärna budskapet vidare!
Vi uppmanar fortsatt alla drabbade patienter att skicka in sina berättelser till info@skoldkortelforeningen.se . Vi garanterar alla sköldkörtelsjuka full sekretess och använder informationen i syfte att förbättra vården och komma tillrätta med rådande situation. Varje patientberättelse är ett bevis på att vi inte mår optimalt när något inte funkar med vår medicinering.
Styrelsen i Sköldkörtelföreningen
genom ordförande Nadja Öström
Sköldkörtelföreningen tror på att en förbättrad sköldkörtelvård – där patienter får individanpasad vård/medicinering – åstadkoms genom goda relationer och gott samarbete med alla myndigheter, vårdgivare m.fl som kommer i kontakt med patientgruppen. Föreningen samarbetar/har kontakt med: Läkemedelsverket, Svenska Läkaresällskapet, Endokrinolog föreningen, SBU, SKL,  SLL och andra landsting i Sverige, Socialstyrelsen, Takeda Pharma AB m.fl.