Medlem i Kalmar eller Jämtland?

Inom kort ses medlemmar i Kalmar län för sitt första årsmöte och medlemmar i Jämtland ses inför sitt första årsmöte.

Om du är medlem i något av länen och vill ha mer information, tveka inte att kontakta oss. Du kommer få inbjudan till mötet automatiskt om din adress är rätt i vårt medlemsregister.

Vill du veta mer om hur man startar och driver en förening inom förbundet finns mer information här.