Möjlighet att delta i patientundersökning om hjärndimma och hypotyreos

Många patienter som behandlas för hypotyreos har problem med ”hjärndimma” – ett vanligt symtom som kan vara svårt att förstå och utvärdera. Genom att fylla i patientenkäten (länk nedan) bidrar du till att öka förståelsen för och behandlingen av hypotyreos. Undersökningen är en del av ett forskningsprojekt vid Universitetet i Chicago som leds av Dr Antonio Bianco. Enkäten är på engelska och beräknas ta 5-10 minuter att fylla i. Ditt deltagande är helt frivilligt, undersökningen är anonym och ingen personlig information kommer att lagras eller distribueras. Dina svar gör det möjligt för forskare och läkare att få en bättre förståelse för vad ”hjärndimma” är för att bättre kunna följa och behandla symtomen vid hypotyreos.

Klicka här för att komma till undersökningen!