Motioner ska vara inskickade senast 31/12

Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen senast den 31 december 2015.

Att skriva en motion till årsmötet är inte svårt. Tänk dock på att uttrycka dig på ett kort och kärnfullt sätt med ett tydligt yrkande på vad du vill uppnå.

Notera också att motionen måste undertecknas av den person som lämnar förslaget. Namnförtydligande är också viktigt. Har du flera förslag skriver du en motion för varje.

Det är bara medlemmar i föreningen som kan lämna en eller flera motioner till årsmötet.

Vi har tagit fram en blankett för ändamålet och den hittar du här. Du måste inte använda den, men vi uppskattar om du gör det. Väljer du att inte använda blanketten måste du dock inkludera alla uppgifter som efterfrågas i blanketten.

Styrelsen ger sitt utlåtande på årsmötet varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet.

Din motion mailar du till info@skoldkortelforeningen.se

Vill du hellre skicka den med posten är adressen Sköldkörtelföreningen, Box 5183, 121 18 Johanneshov.

Som planerna ser ut kommer årsmötet att hållas i Tellus lokaler vid Hornstull i Stockholm med start kl 12 lördagen den 12 mars 2016. Att vi planerar årsmötet till en lördag är för att vi vill att så många som möjligt runt om i landet också ska kunna komma.

Inbjudan och dagordning med tillhörande handlingar skickas ut i god tid innan.